Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

DEDE KORKUT HİKÂYELERİNDE KÜLTÜREL BELLEĞİN TAŞIYICI ÖGESİ OLARAK RENKLER VE SAYILAR

JOURNAL OF ORIENTAL SCIENTIFIC RESEARCH, vol.14, no.1, pp.200-213, 2022 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sözlü Gelenek Öznesi Olarak Saz Şairi / Âşık / Halk Şairi Terimleri ve Karakteristik Özellikleri

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi TARR, vol.5, no.1, pp.92-104, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Sözlü Geleneğin Elektronik Kültür Ortamında ve Müzik-Mekân Odağında Yansıması”

Türk Dili, vol.117, no.811, pp.16-24, 2019 (National Non-Refereed Journal)

”Velilik ve Kerâmet Bağlamında Abdal Musa’xxnın Gerçek ve Menkıbevî Hayatı-Şahsiyeti

TURKISH ACADEMIC RESARCH REVİEW, vol.4, no.2, pp.267-278, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Kültürel Bellek Bağlamında Geleneksel ’Gej’xx Dokuma Sanatı ve ’Harkuşta’ Halk Dansı”

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.12, no.64, pp.413-420, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

”İnanalım Soğuk Mevsimin Başlangıcı’na Bağlamında Furuğ Ferruhzâd Şiiri ve Türkçede Çağdaş Farsça Şiirin Görünürlüğü”

İraniyat İran Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.2, pp.95-106, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Mizah ve Halk Şiiri, Mizahın Türk Halk Şiirindeki Yansıması”

Türk Dili, vol.117, no.809, pp.84-92, 2019 (National Non-Refereed Journal)

Bingöl ve Tunceli Yöresinde Yaşayan Şafii ve Alevilerde Nazar ve Uğurla İlgili İnanış ve Uygulamalar”,

Folklor-Edebiyat, vol.25, no.98, pp.327-338, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

MİZAH KAVRAMI VE MİZAHIN TARİHSEL SÜRECİ

Türk Dili, vol.116, no.808, pp.22-30, 2019 (National Non-Refereed Journal)

“Balkan ve Trakya Coğrafyasında Köklü Bir Halk Kültürü Varlığı: Guslarilik (Halk Şairliği) ve Pesna (Halk Ezgisi)”

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.12, no.25, pp.21-30, 2019 (Other Refereed National Journals)

Jack Goody. ”Mit, Ritüel ve Söz”, (Çev. Damla Sezgi), İstanbul: Küre Yayınları

Journal of Turkish Studies, vol.13, no.26, pp.1233-1236, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

”Yergi, İroni ve Mizahla İlintili Kavramlara Dair Bir Değerlendirme”

Türk Dili, vol.115, no.804, pp.29-46, 2018 (National Non-Refereed Journal)

Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Bitlis Halk Kültürü

TURKISH ACADEMICRESEARCH REVIEW, vol.3, no.2, pp.11-26, 2018 (Other Refereed National Journals)

İrfanın, Tabiatın ve İç Sesin Şairi: Ses-Renk, Özne-Nesne, Bilgi-Sezgi İlişkisi Bağlamında Sohrab Sepehrî Şiiri

İraniyat İran Araştırmaları Dergisi, vol.3, no.1, pp.9-16, 2018 (Other Refereed National Journals)

”Anadolu ve Kafkaya Kavşağında Geleneksel Bir Yılbaşı Kutlaması: Kalandar”

Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, vol.11, no.23, pp.96-110, 2018 (Other Refereed National Journals)

”Sözlü Kültür Bağlamında Kırmancca (Zazaca) Şiirsel/Ezgili Anlatım Geleneği, İşleyişi ve Özellikleri”

e-Şarkiyat İlmi Araştırmaları Dergisi/Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), vol.10, no.3, pp.831-848, 2018 (Other Refereed National Journals)

“Elif Şafak’ın İskender Romanında Halkbilimi İzlekleri”,

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.37, pp.41-54, 2017 (Other Refereed National Journals)

“Çağdaş İran Şiiri ve Kurucu/Öncü ismi Nima Yuşic’in İran şiirindeki Yeri”

İraniyat İran Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.2, pp.9-18, 2017 (Other Refereed National Journals)

“Bingöl Masallarında Yapı ve Muhteva Özellikleri”,

Diyalektolog Ulusal Sosyal Bilimler Dergisi, no.15, pp.31-49, 2017 (Other Refereed National Journals)

”Başgöz, İlhan (2015), Küçük Folklor Ansiklopedisi”

Folklor Edebiyat, vol.23, no.90, pp.249-252, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Şathiye, Tekerleme ve ‘Tiridina Bandım’ Tekerlemesi Bağlamında İma ve Gerçeklik”

e-Şarkiyat İlmî Araştırmaları Dergisi, vol.9, no.1 (17), pp.69-88, 2017 (Other Refereed National Journals)

“Türk Halk Şiirinde Öteki Gerçeklik Olarak İroni”

Folklor/Edebiyat Dergisi, vol.22, no.88, pp.117-130, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Seyahatnamelerde Folklorik Ögeler”,

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.9, no.46, pp.7-16, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Bingöl’de Evlenme Âdetleri”

Turkish Studies, International Periodical fort he Langues, Literature and History of Turkish or Turkic,, vol.11, no.4, pp.67-90, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Türk Saz Şiirinde Erkek Şairlerin Bakış Açısıyla Kadın”

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol.8, no.41, pp.31-38, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Yusuf ve Züleyha Hikâyesinin Epizot Tahlili ve Motif Yapısı”

Folklor/Edebiyat Dergisi, vol.17, no.68, pp.167-180, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

”Sözlü Gelenek Odağında Söz Ustası Dengbêjler ve Yakın-Uzak Akrabaları”

Şırnak Üniversitesi Uluslararası Dengbêjlik Kültürü Sempozyumu, Şırnak, Turkey, 19 - 20 April 2019, pp.53-71

Dede Korkut Hikâyelerinde Geçen Geleneklerdeki Dinsel Etki veGeleneklerin Günümüzdeki Yansımaları

Türk Akademik Araştırmalar Dergisi Uluslararası Multidisipliner Kongresi, 12-14 Ekim 2018, Antalya, Antalya, Turkey, 12 - 14 October 2018

“Halk Şiirinde Şekil-Tür Sorunu ve kafiye-Redifin Kullanımına Dair Değerlendirmeler”

II. Uluslararası Genç Halkbilimciler Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 October 2014 - 18 October 2019, pp.10-23

“Bingöl’de Sosyal Yaşamın Çeşitli Dönemleriyle İlgili Halk İnanışları”

III. Bingöl Sempozyumu, Bingöl, Turkey, 17 - 19 September 2010, pp.317-329

Books & Book Chapters

Aylak Köpek

Kırmızı Kedi, İstanbul, 2022

Kör Baykuş

Kırmızı Kedi, İstanbul, 2021

Şehir, Sinema ve Kültür: Bingöl'ün Sinemaya Yansıması

in: BİNGÖL DÖRT DAĞ İÇİNDE, Toplum, Kültür, Sanat, Siyaset, Ercan Çağlayan, Editor, Peywend, Van, pp.323-338, 2021 Sustainable Development

ZAZACA (KIRDKÎ) ANONİM HALK ŞİİRİNDE TÜRLER

in: Zazakî û Zazayî, Ahmet Kırkan, Nurettin Beltekin, Editor, Peywend, Van, pp.363-380, 2021

SÖZELLİKTEN YAZILIYA: KIRMANCCA (ZAZACA) SÖZLÜ EDEBIYATLA ILGILİ INTERNAL VE EKSTERNAL ARAŞTIRMALARA DAİR BİR DEĞERLENDİRME

in: YAZINSAL VAROLUŞTAN AKADEMIK LITERATÜRE KIRMANCCA ( ZAZACA), Shahab Vali, Editor, Vate Yayınevi, İstanbul, pp.83-103, 2020

Kederin Doğusu Suyun Ayak Sesi

Islık Yayınları, İstanbul, 2019

Zazaca Halk Edebiyatı

in: Sözden Yazıya Zazaca, Nurettin Beltekin,Ahmet Kırkan, Editor, Peywend Yayınları, İstanbul, pp.17-62, 2019

Rengin Ölümü ve Yolcu

Islık Yayınları, İstanbul, 2018

Kültür Dünyamızda Bingöl

Üniversite Yayınevi, Elazığ, 2006