Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Identifying Student s Misconceptions About Indicators A Study of Turkish University Students

US-China Education Rewiev B, vol.3, pp.364-369, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarının Derlenmesi

BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.2, pp.7-34, 2011 (Other Refereed National Journals)

The effects of science technology society environment STSE interactions on teaching chemistry

Natural Science, vol.2, no.12, pp.1417-1424, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Proje Destekli Kimya Laboratuvarı Uygulamalarının BazıBilişsel ve Duyuşsal Alan Bileşenlerine Etkisi

Journal of Turkish Science Education, vol.6, no.1, pp.89-107, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effects of Science Technology Society and Environment STSE Education on Students Career Planning

US-China Education Review, vol.6, no.8, pp.68-74, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Self Directed Learning Process of Pre Service Chernistry Teachers Through Internet Assistet Education on Renevable Energy

Journal of Turkish Science Education, vol.5, no.3, pp.89-107, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ilköğretimde Maddenin Iç Yapısına Yolculuk Konusunun İlköğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkisi

New World Sciences Academy, vol.4, no.2, pp.520-533, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

Effect of Language of the Multicoise Questions in Organic Chemistry in the Success of The Student

World Applied Sciences Journal, vol.3, no.6, pp.985-997, 2008 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relations Between global Environmental Awareness and Technology

Turkish Online Journal Of Educational Technology, vol.4, no.1, pp.57-67, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

V diagram applications on chosen subjects onchemistry education

Journal of Turkish Science Education, vol.2, no.2, pp.38-42, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kimya Ögetmen Adaylanmn Öz Yeterlik İnançlarının BazıDeğişkenler Açısından incelenme

Balıkesir Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.1, pp.62-72, 2004 (Other Refereed National Journals)

Yüksek öğretimde bazı kimya bilgilerinin sınıf düzeyi ve cinsiyete göre dağılımı

Boğaziçi ÜniversitesiEğitim Dergisi, vol.19, no.2, pp.1-14, 2002 (Other Refereed National Journals)

Electrochemical Behavior of 1 Nitrobenzo c cinnoline on Platinium Electrode

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.14, no.1, pp.13-20, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Lise Kimya Derslerinde Öğretilen Semboller Sabitler ve Birimlerini Öğrenme Derecelerinin Ölçülmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.113-123, 2001 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üniversiteye Giriş Sınavında Özel Dersaneler ve ÖZ DE BİR Tarafından Uygulanan ÖSS Deneme Sınavlarının Öğrenci Başarısına Katkısının Ölçülmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.19, pp.96-103, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Beslenme Sorunları ve Ders Kitaplarında Beslenme Konusunun İncelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.18, pp.123-127, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Electrochemical Reduction and Oxidation Behaviour of Benzo c cinnoline and Some of Its Derivatives on Platinium Electrode

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.13, no.3, pp.725-739, 2000 (Refereed Journals of Other Institutions)

Lise IX X ve XI Sınıf Kimya Öğrenci Deneyleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.15, pp.66-73, 1999 (Refereed Journals of Other Institutions)

Orta öğretimde kimya müfredat programlarında atomkonusunun incelenmesi

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, no.1, pp.42-74, 1999 (Other Refereed National Journals)

Lise XI Sınıf Kimya III Ders Kitaplarının Kimya Eğitimine Uygunluklarının Araştırılması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.14, pp.73-83, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

Öğrencilerin Kimyasal Olay ile Çevre ve Yaşam Arasında Kurdukları İlişkilerin Araştırılması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.14, pp.37-44, 1998 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖSYM Verilerinin Kimya Eğitiminin Gelişimine Katkısı

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.12, pp.231-241, 1996 (Refereed Journals of Other Institutions)

ÖSYM ve 1974 1994 Yıllarıda Sorulan Kimya Sorularının Değerlendirilmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.11, pp.15-19, 1995 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bestimmung des Schadstoffgehaltes von Turkischem Tee

Chimica Acta Turcica, vol.22, pp.415-420, 1994 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alan Eğitiminde Mikro Öğretim Uygulamaları

4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education ISPITE 2014, May 15-16, Ankara, Ankara, Turkey, 15 - 16 May 2014, pp.63-64

The effect of constructivist approach on students' understanding of the concepts related to hydrolysis

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Turkey, 3 - 07 February 2011, vol.15, pp.235-240 identifier identifier

Kimya eğitiminde öğrenci tutumlarını etkileyen faktörlerin ölçülmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Turkey, 18 - 21 September 2002, vol.2, pp.764-768