Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Identifying Student s Misconceptions About Indicators A Study of Turkish University Students

US-China Education Rewiev B, cilt.3, ss.364-369, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cumhuriyet Döneminde Uygulanan Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programlarının Derlenmesi

BAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.2, ss.7-34, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effects of science technology society environment STSE interactions on teaching chemistry

Natural Science, cilt.2, sa.12, ss.1417-1424, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Proje Destekli Kimya Laboratuvarı Uygulamalarının BazıBilişsel ve Duyuşsal Alan Bileşenlerine Etkisi

Journal of Turkish Science Education, cilt.6, sa.1, ss.89-107, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Science Technology Society and Environment STSE Education on Students Career Planning

US-China Education Review, cilt.6, sa.8, ss.68-74, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Self Directed Learning Process of Pre Service Chernistry Teachers Through Internet Assistet Education on Renevable Energy

Journal of Turkish Science Education, cilt.5, sa.3, ss.89-107, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ilköğretimde Maddenin Iç Yapısına Yolculuk Konusunun İlköğretiminde Yapılandırmacı Yaklaşımın Etkisi

New World Sciences Academy, cilt.4, sa.2, ss.520-533, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of Language of the Multicoise Questions in Organic Chemistry in the Success of The Student

World Applied Sciences Journal, cilt.3, sa.6, ss.985-997, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relations Between global Environmental Awareness and Technology

Turkish Online Journal Of Educational Technology, cilt.4, sa.1, ss.57-67, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

V diagram applications on chosen subjects onchemistry education

Journal of Turkish Science Education, cilt.2, sa.2, ss.38-42, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kimya Ögetmen Adaylanmn Öz Yeterlik İnançlarının BazıDeğişkenler Açısından incelenme

Balıkesir Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.1, ss.62-72, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüksek öğretimde bazı kimya bilgilerinin sınıf düzeyi ve cinsiyete göre dağılımı

Boğaziçi ÜniversitesiEğitim Dergisi, cilt.19, sa.2, ss.1-14, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Electrochemical Behavior of 1 Nitrobenzo c cinnoline on Platinium Electrode

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.14, sa.1, ss.13-20, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Lise Kimya Derslerinde Öğretilen Semboller Sabitler ve Birimlerini Öğrenme Derecelerinin Ölçülmesi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.113-123, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üniversiteye Giriş Sınavında Özel Dersaneler ve ÖZ DE BİR Tarafından Uygulanan ÖSS Deneme Sınavlarının Öğrenci Başarısına Katkısının Ölçülmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.19, ss.96-103, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaöğretim Kurumlarındaki Öğrencilerin Beslenme Sorunları ve Ders Kitaplarında Beslenme Konusunun İncelenmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.18, ss.123-127, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Electrochemical Reduction and Oxidation Behaviour of Benzo c cinnoline and Some of Its Derivatives on Platinium Electrode

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.725-739, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise IX X ve XI Sınıf Kimya Öğrenci Deneyleri

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.15, ss.66-73, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Orta öğretimde kimya müfredat programlarında atomkonusunun incelenmesi

Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, sa.1, ss.42-74, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lise XI Sınıf Kimya III Ders Kitaplarının Kimya Eğitimine Uygunluklarının Araştırılması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.14, ss.73-83, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğrencilerin Kimyasal Olay ile Çevre ve Yaşam Arasında Kurdukları İlişkilerin Araştırılması

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.14, ss.37-44, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖSYM Verilerinin Kimya Eğitiminin Gelişimine Katkısı

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.12, ss.231-241, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖSYM ve 1974 1994 Yıllarıda Sorulan Kimya Sorularının Değerlendirilmesi

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.11, ss.15-19, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bestimmung des Schadstoffgehaltes von Turkischem Tee

Chimica Acta Turcica, cilt.22, ss.415-420, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Alan Eğitiminde Mikro Öğretim Uygulamaları

4th International Symposium of Policies and Issues on Teacher Education ISPITE 2014, May 15-16, Ankara, Ankara, Türkiye, 15 - 16 Mayıs 2014, ss.63-64

The effect of constructivist approach on students' understanding of the concepts related to hydrolysis

3rd World Conference on Educational Sciences (WCES), İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Şubat 2011, cilt.15, ss.235-240 identifier identifier

Kimya eğitiminde öğrenci tutumlarını etkileyen faktörlerin ölçülmesi

V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2002, cilt.2, ss.764-768