Education Information

Education Information

 • 1991 - 1996 Doctorate

  Hacettepe University, Fen Bilimleri, Kimya, Turkey

 • 1987 - 1991 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1982 - 1987 Undergraduate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 1996 Doctorate

  Benzo(c) cinnolin ve bazı türevlerinin polagrografik ve voltametrik metodlarla elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi

  Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)

 • 1990 Postgraduate

  Bazı elementlerin poliakrilonitril ile zenginleştirilmesi ve alevli AAS ile tayinleri

  Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B1 Intermediate German