Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1991 - 1997 Doktora

    Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 1997 Doktora

    Türkiye'de Cumhuriyet dönemi çocuk oyunlarının halkbilimi açısından incelenmesi (2 cilt)

    Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü