Education Information

Education Information

  • 1991 - 1997 Doctorate

    Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 1997 Doctorate

    Türkiye'de Cumhuriyet dönemi çocuk oyunlarının halkbilimi açısından incelenmesi (2 cilt)

    Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Halk Bilimi Bölümü