Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kitap & Kitap Bölümleri

Refah Devletlerini Yapılandırmak: İki Boyutlu Bir Yaklaşım

Doç Dr Şener Koçyıldırım a Armağan, Vedat Işıkhan, Editör, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, Ankara, ss.99-121, 2014

Görüşme

Prof Dr Gönül Erkan a Armağan, Vedat ışıkhan, Editör, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, Ankara, ss.105-112, 2014