Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İklim Krizi Yaşanırken Engelliler Nerede?

Özel Eğitim ve Rehabilitasyonda Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi 2022, İstanbul, Turkey, 14 October 2022 Sustainable Development

Sovyet İhtilali ve Refah devletinden küresel Refah Devletine

100.Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası, 25 October 2017 - 27 January 2018

Understanding Help Seeking Behaviour of Men Who Have Mental Illness

International Social Work Congress: Social Problems and the Future of Social Work, Ankara, Turkey, 29 - 31 May 2017 Sustainable Development

Books & Book Chapters

SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİM VE AİLE GRUP RAPORU

in: III.AİLE ŞURASI, , Editor, T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU, pp.141-156, 2018

Görüşme

in: Prof Dr Gönül Erkan a Armağan, Vedat ışıkhan, Editor, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, Ankara, pp.105-112, 2014

Refah Devletlerini Yapılandırmak: İki Boyutlu Bir Yaklaşım

in: Doç Dr Şener Koçyıldırım a Armağan, Vedat Işıkhan, Editor, Sosyal Hizmet Araştırma, Uygulama ve Geliştirme Derneği, Ankara, pp.99-121, 2014

YURUDA GERİ DÖNÜŞ: KIRSAL ALAN ÖRNEĞİ

in: Yurtdışı İşçi Göçü Sorunları ve Çözüm Arayışları Uluslararası Toplantı, EDWİN HERMANN, Editor, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları, pp.81-88, 2003

SOSYAL HİZMET EĞİTİMİNDE FARKLILIK

in: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma I, KASIM KARATAŞ, SUNAY İL, Editor, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, pp.89-94, 2002

GENELCİ SOSYAL HİZMETİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

in: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma I, KASIM KARATAŞ, SUNAY İL, Editor, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, pp.174-180, 2002

Akademik Yönden Yeniden Yapılanma Önerisi

in: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma, , Editor, Aydınlar Matbaası, pp.9-58, 2002

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Akademik Yönden Yeniden Yapılanma Önerisi

in: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma I, Karataş, Kasım; İl, Sunay, Editor, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Ankara, pp.10-58, 2002

SOSYAL SORUNLAR VE SOSYAL HİZMET EĞİTİMİ ÜZERİNE

in: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma I, KASIM KARATAŞ, SUNAY İL, Editor, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu, pp.80-88, 2002

SANAYİDE ÇALIŞAN ÇOCUKLARIN İŞYERİ VE AİLEDE UĞRADIKLARI İSTİSMARA GENEL BAKIŞ

in: 1. ULUSAL AİLE HİZMETLERİ SEMPOZYUMU (2000’xxLİ YILLARDA AİLE HİZMETLERİ), H.Ü. Aile Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi, Editor, T.C. BAŞBAKANLIK ARAŞTIRMA KURUMU, pp.459-462, 2001

GENÇ İŞSİZLİĞİ GRUP ÇALIŞMASI

in: SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 99 BÖLGESEL KALINMA SÜRECİNDE SOSYAL HİZMET, , Editor, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER YÜKSEKOKULU, pp.73-94, 2000

GÖÇ VE ÇALIŞAN ÇOCUKLAR: DİYARBAKIR’xxDA ÇALIŞAN ÇOCUKLARI

in: SOSYAL HİZMET SEMPOZYUMU 99’xx BÖLGESEL KALKINMA SÜRECİNDE SOSYAL HİZMET, , Editor, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER YÜKSEKOKULU, pp.353-358, 1999

YURTDIŞI İŞÇİ GÖÇÜ VE GERİ DÖNÜŞ NEDENLERİİ

in: 2000’li Yıllara Doğru Sosyal Devletin Gerçekleştirilmesinde Sosyal Hizmetlerin Yeri ve Önemi 4. ulusal sosyal hizmetler konferansı, , Editor, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Genel Merkezi Yayını, pp.263-275, 1997

UÇUCU MADDE BAĞIMLISI ÇOCUKLARIN İYİLEŞTİRİLMESİ: ORTAK RÜYA ÖRNEKLERİ

in: Sosyal Hizmet Sempozyumu 96 “Toplumsal Gelişme ve Değişme Sürecinde Sosyal Hizmet”, KASIM AKRATAŞ, Editor, SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU, HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL HİZMETLER YÜKSEKOKULU, pp.142-160, 1996

YURT DIŞI İŞÇİ GÖÇÜNE YÖNELİK HİZMET ÖNERİLERİ

in: 1 NCİ SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ VE SAVUNMA UYGULAMALARI SEMPOZYUMU - KARA HARP OKULU BİLDİRİLER 2, , Editor, Kara Harp Okulu Kültür Sitesi, pp.28-41, 1996

YURTDIŞINDAN KIRSAL ALANA GERİ DÖNÜŞ ÇERÇEVESİNDE EŞLERE AİT GÖREV VE SORUMLULUKARIN DEĞİŞİMİ

in: II.AİLE KURULTAYI, , Editor, T.C. BAŞBAKANLIK AİLE ARAŞTIRMA KURUMU, pp.180-195, 1994