Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ANADOLU SELÇUKLU MEDRESELERİ VE DARÜŞŞİFALARINDA TÜRBE

Belleten, cilt.33, ss.519-553, 2019 (AHCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Ortaçağ’da Anadolu’nun Eğitim Mekânları: Selçuklu Medreseleri- Darüşşifalarından Örnekler

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, cilt.28, ss.429-443, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Anadolu Selçuklu Sultanı I İzzeddin Keykavus Döneminde 1211 1220 Baniler ve İmar Faaliyetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.219-250, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Selçuklu Döneminde Siyasi ve Bani Kimliği ile Zeyneddîn Beşâre

Turkish Studies, cilt.9, ss.957-976, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimari Süslemesinde Küre, Küre ve Koni Kesiti/Kabara, Rozet

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, cilt.19, ss.221-244, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’deki Selçuklu Dönemi Kadın Türbeleri

Vakıflar Dergisi, ss.15-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’deki Selçuklu Külliyeleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.191-214, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karamanoğulları Medreselerine Tarihsel Bir Yaklaşım: Ermenek Tol, Karaman Hatuniye/Melek Hatun ve Niğde Ak Medreseleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.95-118, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konya Sırçalı/Muslihiye Medresesi Taçkapı Bezemeleri

Hacettepe Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.127-162, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Selçuklu Döneminde Siyasi ve Bani Kimliği İle Mübarizeddin Ertokuş

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.231-251, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Karamanoğulları Dönemine Ait Bir Yapı: Konya Fakih Dede Türbesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.91-108, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kapalı Avlulu Bir Medrese: Uluborlu Gargılı Lala/ Taş Medresesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, ss.121-140, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eski Uluborlu’daki Hamam ve Çeşmeler

Vakıflar Dergisi, ss.265-282, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hamidoğulları Beyliği İmar Faaliyetleri Üzerine Görüşler

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu V, 2 - 04 Kasım 2018

Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Medreselerinde Mescit Örnekleri,

Kültürel Bellek 2017, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Kasım 2017, ss.80-81

Konya- Malatya Ticaret Yolu Üzerindeki Kervansarayların Banileri Üzerine Görüşler

luslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu. Yollar ve Köprüler, Ankara, Türkiye, 27 - 28 Nisan 2017, ss.14

Anadolu Selçuklu Medreseleri ve Darüşşifalarında Türbe

XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Türkiye, 2 - 05 Kasım 2016, ss.153-155

Anadolu Selçuklu Kentlerinde Mimari Tasarımda Ortak Eşl

Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 12 - 14 Nisan 2016

Zaman ve Mekân İlişkisi Bağlamında Anadolu Selçuklu Medreseleri

I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Anadolu’da Kentleşme ve Kurumsallaşma “Değişim ve Dönüşüm”, 22 - 23 Ekim 2015

Nevşehir ve Çevresindeki Selçukjlu Kervansaraylarının Süsleme Programı Üzerine Görüşler

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Nevşehir, Türkiye, 16 - 19 Kasım 2011

Selçuklu Döneminden İki Sultani Külliye Kayseri gevher Nesibe ve Sivas I İzzeddin keykavus Darüşşifaları

Ululararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Türkiye, 19 - 21 Ekim 2011

Kitap & Kitap Bölümleri

Anadolu Selçuklu Yapılarından Örnekler

Selçuklu Tarihi El Kitabı, Refik Turan, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.701-762, 2016

Atabey Ertokuş Medresesi ve Türbesi

Bizim Büro Basımevi ve Yayınevi, Ankara, 2013