Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

ANADOLU SELÇUKLU MEDRESELERİ VE DARÜŞŞİFALARINDA TÜRBE

Belleten, vol.33, no.297, pp.519-553, 2019 (Journal Indexed in AHCI) Creative Commons License

Ortaçağ’da Anadolu’nun Eğitim Mekânları: Selçuklu Medreseleri- Darüşşifalarından Örnekler

Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, vol.28, no.2, pp.429-443, 2013 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Articles Published in Other Journals

Anadolu Selçuklu Sultanı I İzzeddin Keykavus Döneminde 1211 1220 Baniler ve İmar Faaliyetleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.24, pp.219-250, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Selçuklu Döneminde Siyasi ve Bani Kimliği ile Zeyneddîn Beşâre

Turkish Studies, vol.9, pp.957-976, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimari Süslemesinde Küre, Küre ve Koni Kesiti/Kabara, Rozet

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.19, pp.221-244, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kayseri’deki Selçuklu Dönemi Kadın Türbeleri

Vakıflar Dergisi, pp.15-26, 2013 (Other Refereed National Journals)

Kayseri’deki Selçuklu Külliyeleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.191-214, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karamanoğulları Medreselerine Tarihsel Bir Yaklaşım: Ermenek Tol, Karaman Hatuniye/Melek Hatun ve Niğde Ak Medreseleri

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.95-118, 2011 (Other Refereed National Journals)

Konya Sırçalı/Muslihiye Medresesi Taçkapı Bezemeleri

Hacettepe Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.127-162, 2010 (Other Refereed National Journals)

Selçuklu Döneminde Siyasi ve Bani Kimliği İle Mübarizeddin Ertokuş

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, vol.1, pp.231-251, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions)

Karamanoğulları Dönemine Ait Bir Yapı: Konya Fakih Dede Türbesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.91-108, 2009 (Other Refereed National Journals)

Kapalı Avlulu Bir Medrese: Uluborlu Gargılı Lala/ Taş Medresesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, pp.121-140, 2009 (Other Refereed National Journals)

Eski Uluborlu’daki Hamam ve Çeşmeler

Vakıflar Dergisi, pp.265-282, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

14- 15. Yüzyıl Anadolu Türbe Mimarisinde Değişim ve Kültürel Yansımalar

23. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 06- 08 Kasım 2019 Edirne, Edirne, Turkey, 6 - 08 November 2019

Hamidoğulları Beyliği İmar Faaliyetleri Üzerine Görüşler

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu V, 2 - 04 November 2018

Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Medreselerinde Mescit Örnekleri,

Kültürel Bellek 2017, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2017, pp.80-81

Konya- Malatya Ticaret Yolu Üzerindeki Kervansarayların Banileri Üzerine Görüşler

luslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu. Yollar ve Köprüler, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2017, pp.14

Anadolu Selçuklu Medreseleri ve Darüşşifalarında Türbe

XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 2 - 05 November 2016, pp.153-155

Anadolu Selçuklu Kentlerinde Mimari Tasarımda Ortak Eşl

Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2016

Zaman ve Mekân İlişkisi Bağlamında Anadolu Selçuklu Medreseleri

I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Anadolu’da Kentleşme ve Kurumsallaşma “Değişim ve Dönüşüm”, 22 - 23 October 2015

Nevşehir ve Çevresindeki Selçukjlu Kervansaraylarının Süsleme Programı Üzerine Görüşler

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011

Selçuklu Döneminden İki Sultani Külliye Kayseri gevher Nesibe ve Sivas I İzzeddin keykavus Darüşşifaları

Ululararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2011

Oklu Çakır/Oklu Çark/Gök Çığrısı: Selçuklu Süslemesinde Bir Motif

I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2000, pp.243-249

Books & Book Chapters

Anadolu Selçuklu Yapılarından Örnekler

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Refik Turan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.701-762, 2016

Atabey Ertokuş Medresesi ve Türbesi

Bizim Büro Basımevi ve Yayınevi, Ankara, 2013