Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

14- 15. Yüzyıl Anadolu Türbe Mimarisinde Değişim ve Kültürel Yansımalar

23. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 06- 08 Kasım 2019 Edirne, Edirne, Turkey, 6 - 08 November 2019

Hamidoğulları Beyliği İmar Faaliyetleri Üzerine Görüşler

Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Tarihi, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu V, 2 - 04 November 2018

Anadolu Selçuklu ve Beylikler Dönemi Medreselerinde Mescit Örnekleri,

Kültürel Bellek 2017, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2017, pp.80-81

Konya- Malatya Ticaret Yolu Üzerindeki Kervansarayların Banileri Üzerine Görüşler

luslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu. Yollar ve Köprüler, Ankara, Turkey, 27 - 28 April 2017, pp.14

Anadolu Selçuklu Medreseleri ve Darüşşifalarında Türbe

XX. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 2 - 05 November 2016, pp.153-155

Anadolu Selçuklu Kentlerinde Mimari Tasarımda Ortak Eşl

Uluslararası Medeniyet, Şehir ve Mimari Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 April 2016

Zaman ve Mekân İlişkisi Bağlamında Anadolu Selçuklu Medreseleri

I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu, Anadolu’da Kentleşme ve Kurumsallaşma “Değişim ve Dönüşüm”, 22 - 23 October 2015

Nevşehir ve Çevresindeki Selçukjlu Kervansaraylarının Süsleme Programı Üzerine Görüşler

I. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildirileri, Nevşehir, Turkey, 16 - 19 November 2011

Selçuklu Döneminden İki Sultani Külliye Kayseri gevher Nesibe ve Sivas I İzzeddin keykavus Darüşşifaları

Ululararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 19 - 21 October 2011

Oklu Çakır/Oklu Çark/Gök Çığrısı: Selçuklu Süslemesinde Bir Motif

I. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Kongresi, Konya, Turkey, 11 - 13 October 2000, pp.243-249

Books & Book Chapters

Anadolu Selçuklu Yapılarından Örnekler

in: Selçuklu Tarihi El Kitabı, Refik Turan, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.701-762, 2016

Atabey Ertokuş Medresesi ve Türbesi

Bizim Büro Basımevi ve Yayınevi, Ankara, 2013

Metrics

Publication

28

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Thesis Advisory

10

Open Access

3