Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Acquisition of boron tolerance by salt pretreatment in two sunflower cultivars

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.44, sa.2, ss.153-166, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The role of short-term high temperature pretreatment on the UV-B tolerance of barley cultivars

TURKISH JOURNAL OF AGRICULTURE AND FORESTRY, cilt.36, sa.2, ss.153-165, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pre-treatment with H2O2 induces salt tolerance in Barley seedlings

BIOLOGIA PLANTARUM, cilt.53, sa.2, ss.321-324, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Physiological responses of three maize cultivars to drought stress and recovery

SOUTH AFRICAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.75, sa.1, ss.34-42, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Drought on Morphological Traits of some Sunflower Lines

Ekin- Journal of Crop Breeding and Genetics, cilt.2, ss.54-68, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Drought effects on yield traits of some sunflower inbred lines

Agriculture & Forestry, cilt.61, sa.4, ss.101-107, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluating Foliar Responses of Sunflower Genotypes under Drought Stress

International Journal of Scientific Research in Science and Technology, cilt.1, sa.6, ss.54-63, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arpa bitkisinde ultraviyole B stresinin fotosistem II etkinliği üzerine etkisi

Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi - C, cilt.2, sa.1, ss.9-19, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fotosentezi ölçme yöntemleri Klorofil fluoresansı

Anadolu Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Dergisi - C, cilt.7, sa.3, ss.295-302, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of salinity and temperature on germination of Kalidiopsis wagenitzii Chenopodiaceae

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.34, ss.107-113, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effect of salt stress on photosynthetic responses in maize Zea mays L

Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.33, ss.23-30, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of salinity on some physiological parameters in two maize cultivars

Bulgarian Journal of Plant Physiology, cilt.28, ss.66-74, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İki farklı su rejiminde soya bitkisinin fotosentetik kapasitesinin karşılaştırılması

UBFS-2018 III. Uluslararası Katılımlı Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Çanakkale, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2018

Quantification of drought tolerance levels of sunflower inbred lines by means of chlorophyll a fluorescence

19th International Sunflower Conference, 29 May-3 June, Edirne, Turkey., Edirne, Türkiye, 29 Mayıs - 03 Haziran 2016

Effects of Drought Stress on Sunflower Stems and Roots

International Conference on Chemical, Agricultural and Life Sciences (CALS-16), Balvi, Letonya, 4 - 05 Şubat 2016, ss.53-59

Soya Çeşitlerinin Kuraklık Toleranslarının JIP Testle Taranması

18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Türkiye, 18 - 19 Aralık 2015, ss.237

Evaluating Foliar Responses of Sunflower Genotypes under Drought Stress

1st International Symposium of Applied Biology-CIBA 2015, Oran, Cezayir, 29 Kasım - 01 Aralık 2015, cilt.1, ss.54-63

Effects of Drought on Morphological Traits of Some Sunflower Lines

2. International Plant Breeding Congress, Antalya, Türkiye, 1 - 05 Kasım 2015, ss.158

Drought Effects on Yield Traits of Some Sunflower Inbred Lines

6th International Scientific Agricultural Symposium, Jahorina, Bosna-Hersek, 15 - 18 Ekim 2015, ss.176

Comparison of Photosynthetic Efficiencies of Endemic and Common Centaurea Species under Salt and Drought Stresses

International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species-III (BIORARE-2014), Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2014

Effects of salt stress temperature interaction on some antioxidant enzyme activities in soybean cultivars

Conference “Responses of Plants to Environmental Stresses”, Bulgaristan, 12 - 18 Mayıs 2008

Kalidiopsis wagenitzii All Chenopodiaceae nin Çimlenmesi Üzerine Sıcaklığın ve Tuzun Etkisi

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül, Malatya, 2002., Türkiye, 4 - 07 Eylül 2002

Photosynthetic Responses to Salt Stress in Maize

12th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, Macaristan, 21 - 25 Ağustos 2000, ss.192

Kitap & Kitap Bölümleri

Hücre: Yaşamın Temel Birimi (3. Bölüm)

Biyoloji Öz, Eyidoğan Füsun , Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara., Ankara, ss.44-59, 2015

Ankara-Gölbaşı ve Centaurea tchihatcheffii

Centaurea tchihatcheffii Ankara-Gölbaşı Sevgi Çiçeği., Boşgelmez A., Editör, Bizim Büro Basımevi, Ankara, ss.131-178, 2005