Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A rapid screening the drought tolerance levels of soybean cultivars (Glycine max L.).

III. International Agricultural, Biological & Life Science Conference, Edirne, Turkey, 1 - 03 September 2021, pp.259

İki farklı su rejiminde soya bitkisinin fotosentetik kapasitesinin karşılaştırılması

UBFS-2018 III. Uluslararası Katılımlı Bitki Fizyolojisi Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 26 - 29 September 2018

Effects of Drought Stress on Sunflower Stems and Roots

International Conference on Chemical, Agricultural and Life Sciences (CALS-16), Balvi, Latvia, 4 - 05 February 2016, pp.53-59 Sustainable Development

Soya Çeşitlerinin Kuraklık Toleranslarının JIP Testle Taranması

18. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi, Konya, Turkey, 18 - 19 December 2015, pp.237 Sustainable Development

Evaluating Foliar Responses of Sunflower Genotypes under Drought Stress

1st International Symposium of Applied Biology-CIBA 2015, Oran, Algeria, 29 November - 01 December 2015, vol.1, pp.54-63 Sustainable Development

Drought Effects on Yield Traits of Some Sunflower Inbred Lines

6th International Scientific Agricultural Symposium, Jahorina, Bosnia And Herzegovina, 15 - 18 October 2015, pp.176 Sustainable Development

Comparison of Photosynthetic Efficiencies of Endemic and Common Centaurea Species under Salt and Drought Stresses

International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species-III (BIORARE-2014), Antalya, Turkey, 19 - 23 April 2014 Sustainable Development

Effects of salt stress temperature interaction on some antioxidant enzyme activities in soybean cultivars

Conference “Responses of Plants to Environmental Stresses”, Bulgaria, 12 - 18 May 2008

Kalidiopsis wagenitzii All Chenopodiaceae nin Çimlenmesi Üzerine Sıcaklığın ve Tuzun Etkisi

XVI. Ulusal Biyoloji Kongresi, 4-7 Eylül, Malatya, 2002., Turkey, 4 - 07 September 2002

Photosynthetic Responses to Salt Stress in Maize

12th Congress of the Federation of European Societies of Plant Physiology, Hungary, 21 - 25 August 2000, pp.192

Books & Book Chapters

Hücre: Yaşamın Temel Birimi (3. Bölüm)

in: Biyoloji Öz, Eyidoğan Füsun , Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara., Ankara, pp.44-59, 2015

Ankara-Gölbaşı’nda Yetişen Endemik Centaurea tchihatcheffii Fisch. Et Mey. ve Aynı Bölgede Yer Alan Centaurea depressa Bieb.’in Anatomik Özellikleri

in: Centaurea tchihatcheffii (Ankara-Gölbaşı Sevgi Çiçeği), Ayşe Boşgelmez, Editor, Bizim Büro Basımevi, Ankara, pp.259-278, 2005

Ankara-Gölbaşı ve Centaurea tchihatcheffii

in: Centaurea tchihatcheffii Ankara-Gölbaşı Sevgi Çiçeği., Boşgelmez A., Editor, Bizim Büro Basımevi, Ankara, pp.131-178, 2005

Metrics

Publication

62

Citation (WoS)

531

H-Index (WoS)

9

Citation (Scopus)

597

H-Index (Scopus)

9

Project

7

Thesis Advisory

2

Open Access

9
UN Sustainable Development Goals