Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Review of Articles Concerning Scale Adaptation in the Field of Education

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, no.178, pp.123-137, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier

Investigating Item Exposure Control Methods in Computerized Adaptive Testing

EDUCATIONAL SCIENCES-THEORY & PRACTICE, vol.15, no.1, pp.85-98, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Identifying the Relationship between the Reading Literacy and Learning Strategies According to PISA 2009

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, no.4, pp.244-255, 2014 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Investigation of the Reliability of Teachers, Self and Peer Assessments at Primary School Level with Generalizability Theory

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.10, no.4, pp.406-421, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

An analysis of scoring via analytic rubric and general impression in peer assessment

TURKISH JOURNAL OF EDUCATION, vol.8, no.4, pp.258-275, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Effects of Item Pool Characteristics on Ability Estimate and Item Pool Utilization: A Simulation Study

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.34, no.2, pp.473-486, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Analyzing the Maximum Likelihood Score Estimation Method with Fences in ca-MST

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.6, no.4, pp.555-567, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

A Model Proposal for Solving Problems Encountered in Performance Tasks

INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION, vol.5, no.4, pp.593-610, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Investigating the Factors Affecting Turkish Students' PISA 2012 Mathematics Achievement Using Hierarchical Linear Modeling

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.32, no.3, pp.544-559, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Hacettepe Üniversitesi Mezun İzleme Araştırması

Yükseköğretim ve Bilim, vol.5, pp.1-10, 2015 (Other Refereed National Journals)

Öğretmen adaylarının başarılarının değerlendirilmesinde tercih ettikleri ölçme araçlarının belirlenmesi

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.6, no.1, pp.95-106, 2015 (Other Refereed National Journals)

Determining the Pre-Service Teachers' Measurement Tool Preferences for Evaluation of their Achievement

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.6, no.1, pp.95-106, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Öğretmen Adaylarının Başarılarının Değerlendirilmesinde Tercih Ettikleri Ölçme Araçlarının Belirlenmesi

JOURNAL OF MEASUREMENT AND EVALUATION IN EDUCATION AND PSYCHOLOGY-EPOD, vol.6, pp.95-106, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Trends in Higher Education in Turkey

1st International Higher Education Studies Conference (IHEC), 14 - 16 October 2015 identifier identifier identifier

Priorities of Erasmus Students

2nd International Eurasian Educational Research Congress, 8 - 10 June 2015

BECOMING TEACHER WHO AND WHY

Policies and Issues on Teacher Education-ISPITE 2015, 30 April - 02 May 2015 identifier identifier

İkili Karşılaştırma ve Sıralama Yargıları Ölçekleme Yöntemlerinin KarşılaştırılmasıÜzerine Bir Çalışma

IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Turkey, 9 - 13 June 2014

Eğitim Bilimleri Alanında Yapılan Ölçek Uyarlama Makalelerinin İncelenmesi

IV. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara, Turkey, 9 - 13 June 2014

Öğrenciye İlişkin Faktörler ve Okuma Başarısı Arasındaki İlişkiler PISA 2009 Sonuçları

III. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Bolu, Turkey, 19 - 21 September 2012

The Opinions of Pre Service Teachers About The Teaching of Assessment Tools Within The Assessment and Evaluation Course

14th International Conference Evaluation in Education in the Balkan Countries, Belgrade, Serbia And Montenegro, 16 - 18 June 2011

Öğretmen Adaylarının Ölçme ve Değerlendirme Yöntemlerine İlişkin Yeterlik Algılarının İncelenmesi

Uluslar Arası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları Sempozyumu II, Ankara, Turkey, 16 - 18 May 2010

Books & Book Chapters

Sonuçlar

in: Madde Tepki Kuramı Item Response Theory, Hülya Kelecioğlu, Editor, Nobel Yayıncılık, Ankara, pp.61-111, 2016

Normal Dağılım

in: Sosyal Bilimler için İstatistik, Neşe Güler, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.128-154, 2016