Education Information

Education Information

 • 2010 - 2014 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilimdalı, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme Anabilimdalı, Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2014 Doctorate

  Bireyselleştirilmiş bilgisayarlı test uygulamalarında madde kullanım sıklığı kontrol yöntemlerinin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Dr)

 • 2010 Postgraduate

  Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA)'na katılan Türk öğrencilerin 2003 ve 2006 yıllarındaki matematik ve fen bilimleri başarılarının incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English