Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Erken Abbâsi Pratiğinde Dinî Otoritenin Kullanımı ve Sınırları

Toplumsal Tarih, sa.237, ss.30-38, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Arap Kaynaklarında Dokuz Oğuzlar

Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri.: 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Tasavvufun Oluşumu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017

Abbâsîlerin Din Politikası (132/750-218/833)

İslam Tarihi ve Medeniyeti: Abbasiler I (cilt 5), Mustafa Demirci, Nahide Bozkurt, Editör, Siyer Yayınları, İstanbul, ss.243-262, 2017