Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Erken Abbâsi Pratiğinde Dinî Otoritenin Kullanımı ve Sınırları

Toplumsal Tarih, no.237, pp.30-38, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Arap Kaynaklarında Dokuz Oğuzlar

Oğuzlar: Dilleri, Tarihleri ve Kültürleri.: 5. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, Ankara, Turkey, 21 - 23 May 2014

Books & Book Chapters

Tasavvufun Oluşumu

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2017

Abbâsîlerin Din Politikası (132/750-218/833)

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti: Abbasiler I (cilt 5), Mustafa Demirci, Nahide Bozkurt, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.243-262, 2017