Education Information

Education Information

 • 2022 - Continues Undergraduate

  Istanbul University, Open And Dıstance Educatıon Faculty, Philosophy, Turkey

 • 1993 - 1996 Postgraduate

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

 • 1985 - 1988 Doctorate

  Hacettepe University, Diş Hekimliği Fakültesi, Periodontoloji, Turkey

 • 1979 - 1984 Undergraduate

  Istanbul University, Faculty Of Dentistry, Turkey

Dissertations

 • 1996 Postgraduate

  Spesifik periodontal hastalıklı bireylerde dişeti dokusunda proteoglşkan ve glikozaminoglikan molekül ağırlıkları dağılımının incelenmesi

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Biyokimya A.B.D.

 • 1989 Doctorate

  Juvenil periodantitis hızlı ilerleyen periodantitis ve erişkin periodontitisli hastalarda cep sıvısı, salya serum alkalen fosfataz ve pseudokolinesteraz enzim aktivite düzeylerinin belirlenmesi

  Hacettepe University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Periodontoloji A.B.D.

Foreign Languages

 • C1 Advanced English