General Information

Institutional Information: Diş Hekimliği Fakültesi, Diş Hekimliği Klinik Bilimler Bölümü, Periodontoloji A.B.D.
Research Areas: Dentistry, Clinical Sciences, Periodontology, Health Sciences

Names in Publications: Nermin Yamalik

Metrics

Publication

109

Citation (WoS)

917

H-Index (WoS)

20

Citation (Scopus)

1077

H-Index (Scopus)

22

Project

11

Thesis Advisory

5

Open Access

7
UN Sustainable Development Goals

Biography

Derince, Kocaeli'nde 5.1.1961'de doğdu. 1984 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda doktora çalışmalarına 1985 yılında başladı. " Juvenil Periodontitis, Hızlı İlerleyen Periodontitis ve Erişkin Periodontitisli Hastalarda Cep Sıvısı, Salya ve Serum Alkalen Fosfataz ve Pseudokolinesteraz Enzim Aktivite Düzeylerinin Belirlenmesi " isimli tezini  1989 yılında tamamladı. Ekim 1992'de Doçent oldu. Aynı yıl Eczacıbaşı-Procter & Gamble Ağìz ve Diş Sağlığı Bilimsel Araştırma Teşvik Ödülü’nü "The Histological Ağız of Gingiva From Patients with Chronic Renal Failure, Renal Transplants and Periodontitis: A Light and Electron Microscopic Study " isimli çalışması ile kazandı.  Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında 1993 yılında Yardımcı Doçentliğe 1994 yılında da Doçentliğe atandı. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalında 1993 yılında başladığı Bilim Uzmanlığı eğitimini 1996 yılında tamamladı. “Spesifik Periodontal Hastalıklı Bireylerde Dişeti Bağ Dokusu Ara Madde Makromoleküllerinin Biyokimyasal Olarak İncelenmesi“ isimli tezi ile Bilim Uzmanlığı ünvanını aldı. “Molecular Size Distribution Analysis of Human Gingival Proteoglycans and Glycosaminoglycans in Specific Periodontal Diseases” isimli çalışması ile 1997 yılında Prof.Dr.Erdem Yarkut Bilimsel Araştırma Ödülünü kazandı. “Örnekleme Yöntemi ve Tekrarlayan Örneklemelerin Myeloperoksidaz Aktivitesi Üzerine Etkisi” isimli araştırması 1999 yılında Türk Periodontoloji Derneği 29.Bilimsel Kongresinde BANAT Bilimsel Araştırma Ödülü Birinciliği ile ödüllendirildi. 1998-1999 yılı Hacettepe Üniversitesi Teşvik Ödülüne layık bulundu ve 1999 yılında Profesörlüğe atandı. İlki 2001 yılında, ikincisi ise 2004 yılında olmak üzere   iki kez seçildiği FDI-Dünya Dişhekimleri Birliği Dental Practice Komisyonu’nda üyelik ve  2005-2007 yılları arasında ise Başkan yardımcılığı yaptı.  FDI 2007 kongresinde FDI Eğitim Komisyonu üyeliğine, 2010 ve 2013 yıllarında ise FDI Konsey üyeliğine seçildi. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nin ‘Clinical Dentistry and Research’ başlığı ile çıkan resmi bilimsel dergisinin Editörlüğünü 2010-2012 yılları arasında yaptı. Web of Science’da indekslenmiş 59 uluslararası yayını, 775 atıfı bulunmaktadır. h indeksi 18’dir. Türk Dişhekimleri Birliği Dış İlişkiler Komitesinde 2000 yılından bu yana görevlidir. Türk Dişhekimleri Birliği Onur Üyesidir. Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde 2020-2021 yılları arasında Dekan Yardımcılığı görevinde bulundu. Turkish Society of Periodontology, Turkish Society of Biochemistry, European Federation of Periodontology (EFP) üyesidir. Halen Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı’nda  Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. 

Contact

Web Page
https://avesis.hacettepe.edu.tr/n.yamalik
Office
Dişhekimliği Fakültesi kat 3
Address
Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 06100 Ankara