Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Haziran 2012 Asistan Dr. Cengiz Çetin En İyi Tez Ödülü

    İstanbul Tabip Odası

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 367

h-indeksi (WOS): 12