Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Association between burnout and depressive symptoms among Turkish dentists

JOURNAL OF DENTAL SCIENCES, cilt.11, sa.4, ss.353-359, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

BURNOUT AND OCCUPATIONAL PARTICIPATION AMONG TURKISH DENTAL STUDENTS

SOUTHEAST ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH, cilt.47, sa.6, ss.1343-1352, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar