Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Effect of ceramic particle reinforcement type and process parameters on abrasive water jet processing of aluminum metal matrix composites fabricated by stir casting and hot rolling

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART E-JOURNAL OF PROCESS MECHANICAL ENGINEERING, 2022 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Minimum quantity lubrication and heat-assisted friction drilling of AA7075-T6 aluminum alloy

CIRP JOURNAL OF MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.35, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

ABS ESASLI NUMUNELERİN 3D YAZICI İLE ÜRETİLMESİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU

International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, vol.6, no.2, pp.236-249, 2022 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

AZ31B magnezyum alaşımının sürtünmeli delme işlemi üzerine deneysel çalışma

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.24, pp.1655-1666, 2021 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Alüminyum Magnezyum Alaşımlarının Sürtünme Karıştırma Kaynağı İle Kaynak Edilebilirliğinin Değerlendirilmesi

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.5, pp.191-209, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Hidrolik Silindirin Bulanık Mantık Yöntemi İle Konum Kontrolü

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSi, vol.30, pp.214-219, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Puls Genişliği Modülasyonu İle Hidrolik Oransal Bir Sistemin Sürülmesi

Uluslararası Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi, vol.2, pp.85-93, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Kaplamasız Sermet Takımla AISI 6150 Çeliğinin Frezelenmesinde Kesme Parametrelerinin Yüzey Pürüzlülüğüne Etkisi

Uluslararası Elektronik Meslek Yüksekokulları Dergisi (EJOVOC), vol.1, pp.211-221, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Ti6Al4V ALAŞIMININ TEL EROZYON İLE İŞLENMESİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN YÜZEY PÜRÜZLÜLÜĞÜNE ETKİSİ VE OPTİMİZASYONU

6. International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2021), Nevşehir, Turkey, 26 - 28 November 2021

Sürtünme Karıştırma Kaynağı ile Birleştirilmiş AA7075 ve AZ31B Alaşımlarının Kaynak Kalitesi Üzerine Çalışma

7th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science 2019 (ISITES2019), Şanlıurfa, Turkey, 22 - 24 November 2019, vol.2, pp.1058-1066

EXPERIMENTAL STUDY ON WELDING FORCES AND TEMPERATURE DURING THE DISSIMILARFRICTION STIR WELDING OF AA7075 AND AZ31B ALLOYS

The International Conference on Material Science and Technology (IMSTEC 2019), Kızılcahamam/ANKARA(, Turkey, 18 - 20 October 2019, pp.705-710

Study on the Wire Electrical Discharge Machining of AA 7075 Aluminum Alloy

9th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, ICMAE 2018, Budapest, Hungary, 10 - 13 July 2018, pp.584-588 identifier

Study on the Mechanical Properties of Dissimilar Friction Stir Welding of AA 7075 T6 and AZ31B Alloys

9th International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering, ICMAE 2018, Budapest, Hungary, 10 - 13 July 2018, pp.467-471 identifier

The Effect Of Material Pairs On The Axial Force, Traverse Force And Temperature In The Friction Stir Welding Process

III INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), Budapest, Hungary, 3 May - 07 December 2017

PP 224 Evaluation of Tp e interval and Tp e QT ratio in patients with aortic stenosis

31st Turkish Cardiology Congress With International Participation, Turkey, 22 - 25 October 2015, vol.15, pp.101

Islah Çeliğinin Farklı Kesici Takımlarla İşlenmesinde Kesme Parametrelerinin Talaş Şekilleri Üzerine Etkisi Ve Talaş Şekillerinin Sınıflandırılması

3rd International Symposium On Innovative Technologies In Engineering And Science (ISITES 2015), Valensiya, Spain, 3 - 05 June 2015, pp.1308-1317

Plastik Parçalardaki Tırnaklı BirleştirmeYapısının Sonlu Elemanlarla Analizi

4th International Vocational Schools Symposium (UMYOS’15), Yalova, Turkey, 21 - 23 May 2015, vol.1

50CrV4 Çeliğinin Tornalanmasında Yüzey Pürüzlülüğü Ve Kesme Kuvvetleri Açısından İşlenebilirliğinin İncelenmesi

II. International Iron and SteelSymposium (IISS’15), Karabük, Turkey, 1 - 03 April 2015, pp.350-354

Termoekoloji

Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.371

Ekolojik Konfor

Ekoloji 2012 Sempozyumu, Kilis, Turkey, 3 - 05 May 2012, pp.368