ABS ESASLI NUMUNELERİN 3D YAZICI İLE ÜRETİLMESİNDE İŞLEM PARAMETRELERİNİN OPTİMİZASYONU


Creative Commons License

Bilgin M.

International Journal of 3D Printing Technologies and Digital Industry, vol.6, no.2, pp.236-249, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

3D yazıcılar ile imalat birçok girdi parametresi olmasından dolayı oldukça karmaşık bir süreçtir. Bu durum optimum üretim parametrelerin belirlenmesini zorlaştırmaktadır. Bu çalışmada; ABS malzemelerin 3D yazıcılarda ergiyik yığma modelleme (FDM) ile üretilmesinde doluluk oranı (%50, %70 ve %90), dolgu deseni (doğrusal, sekizgen ve bal peteği) ve katman kalınlığı (0,19 mm, 0,29mm ve 0,39 mm) işlem parametrelerinin; yüzey pürüzlülüğü, çekme dayanımı ve imalat sürelerine etkileri varyans analizi (ANOVA) incelenmiştir. Çıktı parametreleri üzerinde en etkili işlem parametresi katman kalınlığıdır. Azalan katman kalınlığının yüzey pürüzlülüğü ve çekme dayanımı üzerinde olumlu etkisi olurken, imalat süresi üzerinde olumsuz etkisi olmuştur. Taguchi L27 (33) deneysel tasarımına göre geçekleştirilen deneylerde optimazyon işleminde üç farklı çıktı parametresi değerlendiği için çoklu performans optimizasyonunda değerlendirme kriteri olarak gri ilişkisel derece kullanılmıştır. Optimum işlem parametresi doğrusal dolgu deseni, %90 dolgu oranı ve 0,19 mm katman kalınlığı olarak belirlenmiştir.