Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 M.Boz "Kuantum Teorisinden Fizikçi Bakışıyla Evren ve Zamana: Bir Bilgenin Ardından..."2.ODTÜ Bilim Günleri-ODTÜ KKM A Salonu

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 M. Boz "Klasikten Kuantuma Mikroevrenin Değişen Paradigması" 1.ODTÜ Bilim Günleri -ODTÜ Fizik Bölümü Üçlü Anfi-U3

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 M. Boz, N.K.Pak "Evrenin Şiiri: Zaman" Biyojen 10.yılı etkinlikleri-Evrim Ağacı Bilim Seminerleri-ODTÜ Fizik Bölümü Üçlü Anfi-U3

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 Bilimsel Etkinlik Organizasyonu : “Kuantum Ayar Alan Teorisi ve Standard Model Atölye Çalışması" (lisansüstü öğrencilerine yönelik üç aylık yoğunlaştırılmış eğitim) çerçevesinde N.K. Pak Dersleri, HÜ Fizik Mühendisliği Bölümü

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 M. Boz, N. K. Pak "Kuantum Fiziği" ODTÜ Fizik Bölümü Üçlü Anfi-U3

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 Bilimsel Etkinlik Organizasyonu: "Yollar ve İzler ..." ODTÜ KKM-A Salonu

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 M. Boz "Bilime-Bilgiye Adanmış Bir Yaşam ..." Yollar ve İzler- ODTÜ KKM A Salonu

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 126

h-indeksi (WOS): 7