Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

In Vitro Evaluation of the Primary Stability of Short Implants in Different Surgical Techniques

INTERNATIONAL JOURNAL OF ORAL & MAXILLOFACIAL IMPLANTS, cilt.35, sa.4, ss.700-706, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Adenomatoid odontojenik tümör İki olgu

Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliğ Fakültesi Dergisi, cilt.18, sa.1, ss.56-60, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

BİFOSFONAT KULLANIMINA BAĞLI GELİŞEN ÇENE NEKROZU VE TEDAVİSİ: OLGU SUNUMU

TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 16. ULUSLARARASI KONGRESİ, Türkiye, 3 - 08 Kasım 2009

MAKSİLLADA GENİŞ LOKALİZASYONLU RADİKÜLER KİST: OLGU RAPORU

TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 14. ULUSLARARASI KONGRESİ, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Kanalis Mandibulariste Dekstrüksiyon Yaratmış Olan 2 Dentijeröz Kist Olgusu

TÜRK ORAL VE MAKSİLLOFASİYAL CERRAHİ DERNEĞİ 14. ULUSLARARASI KONGRESİ, Türkiye, 31 Mayıs - 04 Haziran 2007

Adenoameloblastoma-İki olgu

Gata Dişhekimliği Bilimleri Merkezi,I.Bilimsel Kongresi,Ankara, Türkiye, 10 - 14 Mayıs 1989

Kitap & Kitap Bölümleri

Basit Diş Çekimi

Ağız Cerrahisi, Ferda Taşar, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, ss.73-93, 2014

Bilirkişi Raporları