Scientific Activities

Scientific Consultations

  • 2004 - 2008 Temel Eğitimi Destekleme Projesi (TEDP) -MEB (Sosyal Bilgiler Öğretmeni Özel Alan Yeterlikleri ) Kısa Dönem Teknik Danışman

    Scientific Consultancy

    Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey

  • 2002 - 2008 Temel Eğitimi Destekleme Projesi (TEDP) -MEB (Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri ) Kısa Dönem Teknik Danışman

    Scientific Consultancy

    Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Turkey