Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2006 - 2012 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2012 Doktora

  Kalsiyum modülatör etkili tiyenopiridin ve siklopentapiridin türevleri

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Dr)

 • 2006 Yüksek Lisans

  7-sübstitüe hekzahidrokinolin türevleri ve kalsiyum kanalları üzerine etkileri

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Yabancı Diller

 • C1 İleri İngilizce