Education Information

Education Information

 • 2006 - 2012 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Kimya, Turkey

Dissertations

 • 2012 Doctorate

  Kalsiyum modülatör etkili tiyenopiridin ve siklopentapiridin türevleri

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Kimya (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  7-sübstitüe hekzahidrokinolin türevleri ve kalsiyum kanalları üzerine etkileri

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English