Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKİYE’DE EĞİTİM ALANINDA TOPLUMSAL CİNSİYET ÜZERİNE YAPILMIŞ ÇALIŞMALARA TOPLU BİR BAKIŞ

The Journal of International Social Research, cilt.12, sa.64, ss.588-599, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ VE TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNDEKİ YERİ: OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜNDEN

Journal of the International Scientific Research, cilt.3, sa.2, ss.735-752, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖZÜYLE SINIF İÇİ GEÇİŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Turkish Studies, cilt.13, sa.19, ss.1201-1218, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Review of Preschool Manipulative Storybooks Containing Activities

International Journal of Progressive Education, cilt.14, sa.3, ss.60-75, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKÇE VE TÜRKÇE’YE ÇEVRİLMİŞ OKUL ÖNCESİ DÖNEM RESİMLİ ÖYKÜ KİTAPLARINDA YAŞLILIK KAVRAMININ İNCELENMESİ

The Journal of International Education Science, cilt.5, sa.15, ss.125-140, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erken Çocukluk Döneminde Düşünce Becerilerinin Gelişimi

Milli Eğitim Dergisi, sa.218, ss.5-20, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE AİLE İLETİŞİM ETKİNLİKLERİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN VE YÖNETİCİ BAKIŞ AÇILARI

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, sa.55, ss.670-684, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN AİLE KATILIM ÇALIŞMALARINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ: TERCİHLER VE UYGULAMALAR

SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL, cilt.4, sa.15, ss.853-868, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kitap & Kitap Bölümleri

Erken Çocuklukta Ana Babalık ve Çocuk Yetiştirme

Türk Kültüründe Aile ve Çocuk, Ege Akgün, Editör, Pegem A Yayıncılık, Ankara, ss.1-216, 2020

Erken Okuryazarlık Araştırmaları

Erken Okuryazarlık Eğitimi, Gonca Uludağ Tuğba Durmuş, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.1-352, 2020