Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1997 - 2001 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Türkiye

 • 1994 - 1997 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Türkiye

 • 1984 - 1990 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2001 Doktora

  Mikrodalga ile sülfürlü minerallerin (pirit, kalkopirit, sfalerit ve galenit) etkileşiminin incelenmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği (Dr)

 • 1997 Yüksek Lisans

  Kökenin ve galvanik etkileşimin piritin temas açısına etkisi

  Hacettepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Maden Mühendisliği (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce