Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Lecturer PhD

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2018 - 2019 Lecturer

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2012 - 2018 Expert

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü

 • 2010 - 2012 Visiting Lecturer

  Ankara University, Conservatoıre, Department Of Performıng Arts

 • 2001 - 2004 Visiting Lecturer

  Gazi University, Gazi Eğitim Fakültesi, Güzel Sanatlar Eğitimi

Managerial Experience

Non Academic Experience

 • 2007 - 2009 Müzik Öğretmeni

  Other Public Institution, Gazi Üniversitesi Vakfı Özel Okulları, Okulöncesi ve İlköğretim

 • 2001 - 2007 Piyano Öğretmeni

  Business Establishment Private, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı , Müzik Kursları

Courses

 • Undergraduate İSÖ281 Choir I

 • Undergraduate OOE 312 Rhythm, Dance & Orff Education in Early Childhood

 • Undergraduate ECE321 Erken Çocukluk Döneminde Müzik Eğitimi

 • Undergraduate İSÖ263 Müzik

 • Undergraduate İSÖ282 Koro II

 • Undergraduate ECE321 Erken Çocukluk Döneminde Müzik Eğitimi

 • Undergraduate İSÖ264 Müzik Öğretimi