Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2005 - 2013 Doktora

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme, Türkiye

 • 2004 - 2008 Yüksek Lisans

  Ankara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Eğitimi, Türkiye

 • 2002 - 2005 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Türkiye

 • 1990 - 1998 Doktora

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı, Türkiye

 • 1979 - 1985 Lisans

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Doktora

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans programında tıp etiği eğitiminin değerlendirilmesi

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme Anabilim Dalı

 • 2008 Yüksek Lisans

  Probleme dayalı öğrenme-Entegre tıp eğitimi programında öğrencilerin klinik akıl yürütme becerisinin değerlendirilmesi

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2005 Yüksek Lisans

  Tıp fakültesi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenme uygulamalarına ilişkin görüşleri

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

 • 1998 Doktora

  Ankara'da 1-6 yaş grubunda incelenen 683 çocuğun kızamığa karşı bağışıklık durumu

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı