Education Information

Education Information

 • 2005 - 2013 Doctorate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme, Turkey

 • 2004 - 2008 Postgraduate

  Ankara University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Tıp Eğitimi, Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim, Turkey

 • 1990 - 1998 Doctorate

  Gazi University, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı, Turkey

 • 1979 - 1985 Undergraduate

  Ankara University, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi lisans programında tıp etiği eğitiminin değerlendirilmesi

  Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Program Geliştirme Anabilim Dalı

 • 2008 Postgraduate

  Probleme dayalı öğrenme-Entegre tıp eğitimi programında öğrencilerin klinik akıl yürütme becerisinin değerlendirilmesi

  Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü

 • 2005 Postgraduate

  Tıp fakültesi öğrencilerinin probleme dayalı öğrenme uygulamalarına ilişkin görüşleri

  Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Programları Ve Öğretim (Yl) (Tezli)

 • 1998 Doctorate

  Ankara'da 1-6 yaş grubunda incelenen 683 çocuğun kızamığa karşı bağışıklık durumu

  Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Halk Sağlığı Anabilim Dalı