Education Information

Education Information

 • 1991 - 1998 Doctorate

  Ankara University, Kamu Yönetimi Ve Siyaset Bilimi , Kent Ve Çevre Bilimleri, Turkey

 • 1988 - 1990 Postgraduate

  Hacettepe University, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı, Turkey

 • 1982 - 1986 Undergraduate

  Middle East Technical University, Faculty Of Architecture, Mimarlık, Turkey

Dissertations

 • 1998 Doctorate

  Mülkiyet hakkının doğal ve kentsel çevreye olan etkileri Mogan ve Eymir gölleri örneği

  Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi Ve Kamu Yönetimi Bölümü

 • 1990 Postgraduate

  Kent içindeki tarihi çevrelerin korunması ve geliştirilmesi II. Ankara Vakıf Apartmanı örneği

  Hacettepe Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü, İç Mimarlık Ve Çevre Tasarımı (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English