Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Society and Politics in an Ottoman Town: 'Ayntab in the 17th Century

JOURNAL OF THE ECONOMIC AND SOCIAL HISTORY OF THE ORIENT, vol.52, pp.345-349, 2009 (Peer-Reviewed Journal) identifier

XVI Yüzyıl Anadolusunda Köylülerin Vergi Yükü ve Geçim Durumu Hakkında Bir Araştırma

OSMANLI ARASTIRMALARI-THE JOURNAL OF OTTOMAN STUDIES, no.27, pp.77-90, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Tahrir Defterlerine Göre Vezirköprü Yöresinde İskan ve Nüfus

Belleten, no.219, pp.509-537, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Articles Published in Other Journals

Gelenekçi Osmanlı Islahat Düşüncesinde Temlikler ve Vakıflar

Vakıflar Dergisi, pp.103-113, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Mübadele Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Merkezden Müdahaleye Bir Örnek: 1927 Manisa Teftişi

Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, vol.26, no.78, pp.461-503, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

XV-XVI. Yüzyıllar Anadolusu’nda Tarım ve Tarım ürünleri

Kebikeç-insan bilimleri için kaynak dergisi, no.23, pp.111-128, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Tarih ve Tarihçiliğimiz Üzerine Bazı Düşünceler

Muhafazakar Düşünce, vol.2, no.7, pp.65-75, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Klasik Döneminde Anadolu Kentleri

TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi), vol.3, no.6, pp.57-88, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

Ottoman Provincial Administration in Eastern and Southeastern Anatolia The Case of Bidlis in the Sixteenth Century

International Journal of Turkish Studies, vol.9, pp.144-156, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı Klasik Döneminde Tarım

Yeni Türkiye, no.32, pp.27-33, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

Klasik Dönem Siyasi Düşüncesi Tarihî Temeller ve Ana İlkeler

İslamî Araştırmalar, vol.22, no.1, pp.27-33, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Some Notes on the Changes in the Early Ottoman Society from the 14th to the late 15th Century

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, pp.33-42, 1999 (Peer-Reviewed Journal)

Osman Turan’ın Tarih Metodolojisi

Türk Kültürü, vol.36, no.424, pp.482-487, 1998 (Peer-Reviewed Journal)

XVI Yüzyılda Lâdik Kazasında Mâlikâne Divânî Sistemi

Vakıflar Dergisi, no.26, pp.65-73, 1997 (Peer-Reviewed Journal)

Tahrir Defterlerini göre Vezirköprü Yöresinde Malikane Divani Sistemi

Vakıflar Dergisi, no.23, pp.229-241, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Tahrir Defterlerine göre Canik Sancağında Nüfus 1455 1643

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim fakültesi Dergisi, no.6, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

IV Murad Devrine Ait Gelenekçi Bir Islahat Teklifi

Türkiye Günlüğü, no.24, pp.80-85, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

XV. Yüzyıl Tahrir Defterlerine Göre Orta Karadeniz Yöresinde Vakıflar-Genel Bir Değerlendirme

I. Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 12 - 14 December 2019

Beylikten Devlete: Orhan Gazi Devrinde Kurumlaşmanın Boyutları

Uluslararası Orhan Gazi ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-V Bildirileri, 9 - 11 March 2018, vol.1

Türkiye’de Tarih Çalışmalarının Kurumsallaşması

Vefatının 25. Yılında Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı Anısına Türkiye’de Bilim ve Bilim Tarihi Çalıştayı, Turkey, 18 - 19 October 2018

İLK DÖNEM OSMANLI KRONİKLERİNDE GEÇMİŞ ELEŞTİRİSİNİN SINIRLARI VE ALTIN ÇAĞ TASAVVURU

18. Türk Tarih Kongresi/ 18th Turkish Congress of History, 1 - 05 October 2018

Osmanlı Klasik Döneminde Çarşamba Yöresi

Tarih Boyunca Çarşamba, Samsun, Çarşamba, Turkey, 15 September 2018

Klasik Osmanlı Siyasetnamelerinde Devlet ve Yönetim

Afyonkarahisar Türk Tarih Sempozyumları- Devlet-i Ebed Müddet Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 19 - 21 October 2017, pp.431-445

Çoban Mustafa Paşa’xxnın Yaşadığı Dönem veya Osmanlı’nın ”Altın Çağ”ı

Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu-IV, Kocaeli, Turkey, 24 - 26 March 2017, vol.1, pp.39-47

16. Yüzyılda Orta Anadolu’xxda Tarım Üretiminin Yapısı: Genel Bir Değelendirme

Osmanlı Anadolusu’xxnda Ticaret ve Üretim-Trade and Production in Ottoman Anatolia, Ankara, Turkey, 28 - 29 September 2017

Dünden Bugüne Türk Dünyasının Tarihi Arka Planı

Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri-“Dilde, Fikirde, İşte Birlik Yolunda 25 Yıl”, 30 Kasım 2016, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Merkezi, Ankara, Turkey, 30 November 2016

Fuad Köprülü Osmanlı Devletinin Kuruluşu Meselesine Yeniden Bakmak

Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu, 21-22 Kasım 2016, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul, Turkey, 21 - 22 November 2016

Türklerde Hakimiyet Anlayışının Gelişmesi

29 Ekim Millî İrade ve Hâkimiyet Sempozyumu, 29 Ekim 2016,Türk Tarih Kurumu Konferans Salonu, Ankara, Turkey, 29 October 2016

Halil İnalcık ve Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi Çalışmaları

CIEPO-22 Symposium-Uluslararası Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Çalışmaları Komitesi, Trabzon, Turkey, 4 - 08 October 2016

Türk Ocaklarının Faaliyetleri ve Türk Dünyası

Bağımsızlıklarının 25. Yılında Türk Cumhuriyetleri Sempozyumu, 6-7 Ekim 2016, Ankara, Turkey, 6 - 07 October 2016

Halil İnalcık ın Eserinde Osmanlı Devletinin Kuruluşu Meselesi

Her Yıl Bir Büyük Türk Bilgi Şölenleri-Prof. Dr. Halil İnalcık, Turkey, 2 - 03 October 2015

1455 Tahriri ve İstanbul'un İskân Tarihi Bakımından Önemi

Osmanlı İstanbul'u, İstanbul, Turkey, 29 May 2013

Kuruluşun Aşamaları Kaynaklara ve Literatüre Eleştirel Bir Bakış

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Meseleleri Sempozyumu, Bilecik, Turkey, 12 October 2009, pp.59-80

Modernleşme Öncesinde OsmanlıToplumunda Eşkıyalık HareketlerininNiteliği ve Özellikleri

Osmanlı’danGünümüze Eşkıyalık, Terör ve AyrılıkçıHareketler Sempozyumu, Samsun, Turkey, 16 - 17 May 2008

Avarız Tahrirleri Işığında Canik ve Şarki Karahisar Sancaklarında İdari Yapı ve Yerleşim Düzeninde Devamlılık ve Değişme

”, Uluslar arası Giresun ve Doğu Karadeniz Sosyal Bilimler Sempozyumu, Turkey, 9 - 11 October 2008

Amasya nın Bir Kültürel Siyasî Merkez Olarak Çevresiyle İlişkisi Canik Samsun Örneği

I. Amasya Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Turkey, 13 - 15 June 2007, pp.65-76

16 Yüzyılda Bitlis Sancağı Yönetim Nüfus ve Vergilendirme

9. Uluslar arası Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi-Hırvatistan, Dubrovnik, Croatia, 20 - 23 August 2002, pp.31-54

16 Yüzyıl Osmanlı Anadolusunda Tarımsal Verimlilik Meselesi

XIII. Türk Tarih Kongresi, Türk Tarih Kurumu, Ankara, Turkey, 4 - 08 October 1999, vol.3, pp.1643-1651 Sustainable Development

Cumhuriyet Dönemi Tarih Araştırmaları

Atatürk’ün Ölümünün 62. Yılında Cumhuriyet Dönemi Türkiyesinde Bilimsel Gelişmeler Sempozyumu, Turkey, 8 - 10 November 2000

Tarihi ve Sosyolojik Açıdan Osmanlı Beyliği

Beylikten Cihan Devletine, Türk Ocakları Eskişehir Şubesi ve Osmangazi Üniversitesi, Turkey, 3 - 04 December 1999

Bozok Sancağında İskân ve Nüfus 1539 1642

XII. Türk Tarih Kongresi, Turkey, 12 - 16 September 1994, vol.3, pp.787-794

15 ve 16 Yüzyıllarda Anadolu nun Sosyal Tarihine Dair Araştırmalar Genel Bir Değerlendirme

Uluslar arası Kuruluşunun 700. Yıldönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi (Konya, 7-9 Nisan 1999), 7 - 09 April 1999

Osman Turan ın Tarih Metodolojisi

Ölümünün 20. Yılı Münasebetiyle Prof. Dr. Osman Turan’ın Eserinde Tarih ve Tarihçi İlişkileri İlmî Toplantısı, Turkey, 15 - 16 May 1998

16 yy da Çorum Sancağı Nüfus ve İktisadi Hayat

Türk Kültür Tarihi İçerisinde Çorum Sempozyumu 1991, Turkey, 26 - 27 July 1991, pp.5-17

Osmanlı Devleti nin Kuruluşu Meselesi Üzerinde Bazı Görüşler

VI.Osmanlı Sempozyumu Eylül 1991, Turkey, 07 September 1991, vol.5

Books & Book Chapters

Çağdaşı Gayrimüslim Tanıkların Gözüyle Fatih Sultan Mehmed

in: Çağdaşı Yabancıların Gözünden Fatih Sultan Mehmed, Özcan, Azmi, Editor, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, Ankara, pp.52-75, 2022

In Search of the Ancient Law or Kanun-ı Kadîm: Some Notes on Seventeenth-Century Ottoman Political Thought

in: Dimensions of Transformation in the Ottoman Empire from the Late Medieval Age to Modernity-In memory of metin Kunt, Kenan Seyfi, Somel Selçuk Akşin, Editor, Brill, Leiden, pp.287-304, 2021

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşuna Dair Tezler

in: Türk Tarihçiliğinde Tezler/Teoriler, Şimşek,Ahmet, Editor, Yeni İnsan Yayınevi, İstanbul, pp.225-254, 2020

Osmanlılar

in: Tarihte Müslümanlar, 5. cilt, Baş, Eyüp-Erkoçoğlu, Fatih, Editor, Otto, Ankara, pp.34-37, 2020

Osmanlılar

in: Tarihte Müslümanlar, 5. cilt, Baş, Eyüp-Erkoçoğlu, Fatih, Editor, Otto, Ankara, pp.22-28, 2020

Osmanlılar

in: Tarihte Müslümanlar, 4. cilt, Baş, Eyüp-Erkoçoğlu, Fatih, Editor, Otto, Ankara, pp.43-50, 2020

Osmanlılar

in: Tarihte Müslümanlar, 6. cilt, Baş, Eyüp-Erkoçoğlu, Fatih, Editor, Otto, Ankara, pp.2-6, 2020

Siyasetname, ahlak ve görgü kitapları

in: Türk Edebiyatı Tarihi, Talat S. Halman-Mustafa İsen-Osman Horata, Editor, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir, pp.384-396, 2019

Osmanlı Anadolu Kentleri (Klasik Dönem)

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (Osmanlı Dönemi), Mehmet Şeker-Seyfettin Erşahin, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.233-258, 2018

Osmanlı Toplum Yapısı (Kuruluştan Klasik Döneme)

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti (Osmanlı Dönemi), Mehmet Şeker-Seyfettin Erşahin, Editor, Siyer Yayınları, İstanbul, pp.303-322, 2018

Fuad Köprülü ve Osmanlı Devletinin Kuruluşu Meselesine Yeniden Bakmak

in: Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimleri Sempozyumu (21-22 Kasım 2016) Bildirileri, Turan Fikret, Temel Emine, Korkmaz Harun, Editor, İstanbul Üniversitesi, pp.385-395, 2017

Kutadgu Bilig’e Göre İdeal Hükümdar

in: Avrupa Tarihinde Türk Eli Doç. Dr. Gümeç Karamuk Armağanı, Acun Ramazan-Küçük Serhat, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.211-220, 2017

XVII. Yüzyılda Anadolu'nun Demografi Tarihi: Kaynaklar ve Problemler

in: Prof. Dr. Yılmaz Kurt Armağanı-Osmanlı Sosyal ve Ekonomik Tarihi, II, Oruç, Hatice-Ceyhan, Muhammed, Editor, Akçağ, Ankara, pp.178-188, 2016

istanbul Nüfusu: Fetihten XVIII. Yüzyıl Sonlarına Kadar

in: Büyük İstanbul Tarihi, , Editor, İBB Kültür A.Ş., pp.468-487, 2015

Barkan ve Timar Sistemi

in: Türk Sosyal Tarihçiliğinde Bir Yalnız İsim Bahaeddin Yediyıldız Armağanı, Yunus Koç-Serhat Küçük, Editor, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, pp.275-283, 2015

Osmanlı Siyasî Düşüncesi

in: Anadolu da Medeniyetin Hikâyesi, Fikret Nesip Üçcan, Editor, Masa, pp.191-197, 2015

The Limits of Religious Tolerance

in: Ötekilerin Peşinde Ahmet Yaşar Ocak a Armağan, Öz, Mehmet-Yeşil, Fatih, Editor, Timaş, İstanbul, pp.509-519, 2015

XVII. Yüzyılda Osmanlı Diplomasisi

in: Osmanlı Diplomasisi, Mehmet Alaeddinyalçınkaya, Editor, Anadolu Üniversitesi yayınları, pp.80-103, 2013

Devlet Otoritesinin Yeniden Tesisi ve Islahatlar (1623-1656)

in: Osmanlı Tarihi 1566 1789, Erhan Afyoncu, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.56-79, 2013

XVI. Yüzyılda Bitlis Sancağında Tımar Sistemi ve Vakıflar

in: Prof. Dr. Özkan İzgi’ye Armağan, Yediyıldız, Bahaeddin-Öz, Mehmet, Editor, Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, pp.191-206, 2011

Kanun-ı Kadim: Osmanlı Gelenekçi Söyleminin Dayanağı mı, Islahat Girişimlerinin Meşrulaştırma Aracı mı

in: Nizâmı Kadîm den Nizâm ı Cedîd e III Selim ve Dönemi, SEYFİ KENAN, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.59-77, 2010

Bazı XV-XVI. Yüzyıl Osmanlı Kaynaklarında Türk ve Türkmen Kavramları

in: Türk Kimliği Ayvaz Gökdemir e Armağan, ÇAĞATAY ÖZDEMİR, Editor, Ötüken, İstanbul, pp.316-340, 2009

Akdağ'ın Eteklerinde Seyyidler ve Osmanlılar--XV. Yüzyıldan XVII. Yüzyıla Lâdik Kazâsı

in: Geçmişten Geleceğe Samsun, Cevdet Yılmaz, Editor, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun, pp.27-73, 2007

Osmanlı Beyliği

in: Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 1 Sosyal ve Siyasal Hayat, Ahmet Yaşar Ocak, Editor, Kültür Bakanlığı, pp.125-131, 2006

Türkiye Selçukluları ve Beylikler Döneminde Malikâne Divanî Sistemi

in: Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 1 Sosyal ve Siyasal Hayat, Ahmet Yaşar Ocak, Editor, Kültür Bakanlığı, pp.347-351, 2006

XV. Yüzyıldan XVII. Yüzyıla Samsun Yöresi

in: Geçmişten Geleceğe Samsun, Yılmaz, Cevdet, Editor, Samsun Büyükşehir Belediyesi, pp.1-23, 2006

Türkiye Selçukluları Döneminde İktâ Sistemi

in: Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı 1 Sosyal ve Siyasal Hayat, Ahmet Yaşar Ocak, Editor, Kültür Bakanlığı, pp.341-345, 2006

Bir Türk Casusunun Mektupları

Kültür Bakanlığı, 1999

XV XVI Yüzyıllarda Canik Sancağı

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1999

16.yy'da Çorum Sancağı: Nüfus ve İktisadi Hayat

in: Türk Kültür Tarihi İçerisinde Çorum Sempozyumu 1991, , Editor, Çorum Belediyesi, pp.5-17, 1998

XVII. Yy. Ortasına Doğru Canik Sancağı

in: Doğumunun 50 Yılında ve hizmetinin 10 Yılında Prof Dr Bayram Kodaman a Armağan, , Editor, Ondokuzmayıs Üniversitesi, Samsun, pp.193-206, 1993

Episodes in the Encyclopedia

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, pp.69-70, 2019

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c 39

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp., 2010

Türkiye Diyanet Vakfı islam Ansiklopedisi

Türkiye Diyanet Vakfı islam araştırmaları merkezi, pp., 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c 36

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp., 2009

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c 33

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp., 2007

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c 34

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp., 2007

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi c 29

Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, pp.243-245, 2004