Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Biyotıp Araştırmalarında İlgili Tarafların Etik Sorumlulukları

Turkiye Klinikleri J Med Ethics Law Hist-Special Topics, vol.4, no.1, pp.61-68, 2018 (Other Refereed National Journals)

MEDICAL STUDENTS ENCOUNTER WITH VICTIMS OF VIOLENCE: A SIMULATION PROGRAM

JOURNAL OF EDUCATION CULTURE AND SOCIETY, vol.8, no.2, pp.156-162, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Palliative Care Ethics

JOURNAL OF MEDICAL AND SURGICAL INTENSIVE CARE MEDICINE, vol.7, no.2, pp.62-66, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

ŞAMANİZM DE HASTALIK KAVRAMI VE TEDAVİ YAKLAŞIMLARI

Lokman Hekim Dergisi, vol.6, pp.19-24, 2016 (Other Refereed National Journals)

Treatment of tuberculosis in Turkey in terms of medical ethics

TUBERKULOZ VE TORAK-TUBERCULOSIS AND THORAX, vol.63, no.3, pp.199-206, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Kök Hücre Araştırmalarında Etik Kurulların Rolü

Turkiye Klinikleri J Med Oncol-Special Topics, vol.8, pp.135-140, 2015 (Other Refereed National Journals)

End of Life Decisions and Their Legal status in Turkey

Acta Medica, vol.3, pp.42-45, 2014 (National Refreed University Journal)

What are Hospital/Clinical Ethics Committees?

Acta Medica, vol.2, pp.38-44, 2013 (National Refreed University Journal)

Dünyada ve Türkiye’de Hastane/Klinik Etik Kurulları

Hacettepe Tıp Dergisi, vol.41, no.3, pp.186-194, 2010 (National Refreed University Journal)

İlaç Araştırmaları Hakkında Yönetmelik ile Klinik Araştırmalar Hakkında Yönetmeliğin Karşılaştırılması

Türkiye Klinikleri J Med Ethics, vol.17, no.3, pp.168-175, 2009 (Other Refereed National Journals)

Katarakt Ameliyatlarında Bilgilendirilmiş Onam

Glokom Katarakt Dergisi, vol.4, pp.130-136, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tıp Fakültesi Lisans Eğitiminde Tıp Etiği Seçmeli Stajları Eğitim Programları ve Öğrenci Rehberlerinin Geliştirilmesi

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği UTEK’18 X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 09 May 2018, pp.191-192

Doktor Ölüm: Bir Grup Tıp Fakültesi Öğrencisinin Ötanazi Olgusuna Yaklaşımı

Türkiye Biyoetik Derneği IX. Ulusal Kongresi Biyoetik: Dünü, Bugünü, Yarını, Mersin, Turkey, 09 May 2018, pp.48-50

Tıp Fakültesine Başlarken: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hekimliği Öğreniyorum Programı

Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği UTEK’18 X. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, İzmir, Turkey, 9 - 12 May 2018, pp.45-46

Evaluation of Medical Ethics Education Via Wit Movie: A Qualitative Study

1st INTERNATIONAL HEALTH SCIENCE and LIFE CONGRESS, Burdur, Turkey, 02 May 2018, pp.358

TIP TARİHİ AÇISINDAN ORTA ASYA TÜRKLERİNDE ÖLÜ GÖMME RİTÜELLERİ

X. LOKMAN HEKİMTIP TARİHİ ve FOLKLORİK TIPGÜNLERİ, Adana, Turkey, 15 - 18 May 2017

Transhümanizme karşı biyomuhafazarkarlık posthuman olmak ister misiniz

8. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, 9 - 12 April 2015

Afetlerde tele tıp uygulamalarına etik bakış

8. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, 9 - 12 April 2015

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri için Hastane Etik Kurul Model Önerisi

8. Türkiye Biyoetik Derneği Uluslararası Kongresi, 9 - 12 April 2015

Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Lisansüstü Eğitim Programı

8 TBD Sağlık Bilimlerin Etik Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2013

HÜTF Asistan Etik Eğitimi

8 TBD Sağlık Bilimlerin Etik Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2013

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi nde Lisans Düzeyinde Etik Eğitimi

8 TBD Sağlık Bilimlerin Etik Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 1 - 03 November 2013

Tıp Tarihi Müzeleri İçinde İslam Tıp Tarihi’nin Yeri

6. Uluslararası İslam Tıp Tarihi Cemiyeti Kongresi, Van, Turkey, 23 October 2014, pp.94-95

Kozmetik Amaçlı Cerrahi Girişimler ve Etik

4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi- Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Açısından Kadın Sağlığı, İstanbul, Turkey, 12 - 15 November 2013

Anne Adayı İsteği Sezaryen Endikasyonu Olabilir mi Gebe Kadının İsteklerinin Sınırları ve Etik

4. Uluslararası Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Kongresi- Tıp Etiği ve Tıp Hukuku Açısından Kadın Sağlığı, İstanbul, Turkey, 12 - 15 November 2013

Hacettepe Üniversitesi Tıp ve Sağlık Tarihi Müzesi ve Kütüphanesi Kurulma Çalışmaları

2. Uluslararası, 12. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, İstanbul, Turkey, 10 - 12 December 2012

Biyoetik Biyoetik Merkezleri ve Türkiye de Bir İlk Hacettepe Biyoetik Merkezi HÜBAM

Türkiye Biyoetik Derneği 7. Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 October 2012

Tıp Etiği Eğitiminde Eğitim Materyali Olarak Film Kullanımı

7. Türkiye Biyoetik Derneği Kongresi, İstanbul, Turkey, 12 - 13 October 2012

Ethical Issues in Tuberculosis Treatment

13. International Nursing Ethics Conference ICNE 2012, İzmir, Turkey, 4 - 06 October 2012 identifier identifier identifier

Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar ve Kültür İlişkisi

6. Tıp Etiği Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, Turkey, 25 - 26 November 2010

Çocuk istismarı ve çocuk hemşireliği

2. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Turkey, 26 - 28 May 2010

Çocuklarda Cinsel İstismar Olgularında Sağlık Çalışanlarının Karşılaştıkları Etik İkilemler

Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 September 2009

Books & Book Chapters

Meslek Etiği

in: Tibbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Aylanur Ataklı, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.167-182, 2015