Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1991 - 1992 Post Doktora

  University Of Illinois At Chicago, Institute For Tuberculosis Research, Amerika Birleşik Devletleri

 • 1989 - 1989 Post Doktora

  University Of London, College Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutical Technology, İngiltere

 • 1983 - 1987 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1980 - 1983 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye

 • 1976 - 1980 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1987 Doktora

  Çinko sülfat preparatlarının formülasyonu ve biyoyararlanımı üzerinde çalışmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Dr)

 • 1983 Yüksek Lisans

  Dihidralazın sülfat'ın mikrokapsüllenmesi ve mikrokapsüllerden hazırlanan uzun etkili preparatların çözünme hızları üzerine araştırmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Yl) (Tezli)

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce