Education Information

Education Information

 • 1991 - 1992 Post Doctorate

  University Of Illinois At Chicago, Institute For Tuberculosis Research, United States Of America

 • 1989 - 1989 Post Doctorate

  University Of London, College Of Pharmacy, Department Of Pharmaceutical Technology, United Kingdom

 • 1983 - 1987 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1980 - 1983 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Farmasötik Teknoloji, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Turkey

 • 1976 - 1980 Undergraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 1987 Doctorate

  Çinko sülfat preparatlarının formülasyonu ve biyoyararlanımı üzerinde çalışmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Dr)

 • 1983 Postgraduate

  Dihidralazın sülfat'ın mikrokapsüllenmesi ve mikrokapsüllerden hazırlanan uzun etkili preparatların çözünme hızları üzerine araştırmalar

  Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmasötik Teknoloji (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English