Academic and Administrative Experience

Courses

 • Undergraduate Kan Hücreleri ve Kan Yapımı

 • Undergraduate Meme Bezinin Gelişimi

 • Undergraduate Üst Sindirim Sistemi Gelişmesi ve Anomalileri

 • Undergraduate Örtü Epiteli

 • Undergraduate Alt Sindirim Sistemi Gelişmesi, Anomalileri

 • Undergraduate Kök Hücreler: Embiriyonik ve erişkin kök hücreler, plastisite ve kök hücre tedavileri

 • Undergraduate Cell Culture

 • Undergraduate Stem Cells: Properties of Embryonic and Adult Stem Cells, Plasticity and Stem Cell Therapy

 • Undergraduate Karaciğer, Safra Yolları, Safra Kesesi, Pankreas Histolojileri

 • Undergraduate Kadın Üreme Organlarının Histolojisi

 • Undergraduate Erkek Üreme Organları Histolojisi

 • Doctorate Yardımla Üreme Tekniklerinde Temel Prensipler

 • Undergraduate Hücre Kültürü

 • Undergraduate Erkek ve Kadın Üreme Organlarının Gelişmesi

 • Undergraduate Deri gelişimi ve histolojisi

 • Undergraduate Epitel Doku

 • Undergraduate Hücre Kültürü Teknolojisi

 • Doctorate Hücre Farklanması, Embriyonal-Yetişkin Kök Hücreler

 • Undergraduate Diyafram ve Vücut Boşlukları Gelişimi

 • Undergraduate Bez Epiteli

 • Undergraduate Cell Culture Technologies

 • Undergraduate Klinik Embriyoloji ve Yardımla Üreme Teknikleri

 • Undergraduate Clinical Embryology and Assisted Reproductive Techniques