Mesleki Deneyim

Verdiği Dersler

 • Lisans Kan Hücreleri ve Kan Yapımı

 • Lisans Meme Bezinin Gelişimi

 • Lisans Üst Sindirim Sistemi Gelişmesi ve Anomalileri

 • Lisans Örtü Epiteli

 • Lisans Alt Sindirim Sistemi Gelişmesi, Anomalileri

 • Lisans Kök Hücreler: Embiriyonik ve erişkin kök hücreler, plastisite ve kök hücre tedavileri

 • Lisans Cell Culture

 • Lisans Stem Cells: Properties of Embryonic and Adult Stem Cells, Plasticity and Stem Cell Therapy

 • Lisans Karaciğer, Safra Yolları, Safra Kesesi, Pankreas Histolojileri

 • Lisans Kadın Üreme Organlarının Histolojisi

 • Lisans Erkek Üreme Organları Histolojisi

 • Doktora Yardımla Üreme Tekniklerinde Temel Prensipler

 • Lisans Hücre Kültürü

 • Lisans Erkek ve Kadın Üreme Organlarının Gelişmesi

 • Lisans Deri gelişimi ve histolojisi

 • Lisans Epitel Doku

 • Lisans Hücre Kültürü Teknolojisi

 • Doktora Hücre Farklanması, Embriyonal-Yetişkin Kök Hücreler

 • Lisans Diyafram ve Vücut Boşlukları Gelişimi

 • Lisans Bez Epiteli

 • Lisans Cell Culture Technologies

 • Lisans Klinik Embriyoloji ve Yardımla Üreme Teknikleri

 • Lisans Clinical Embryology and Assisted Reproductive Techniques