Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

A Case of Pituitary Gigantism and Acromegaly in Anatolia (Tasmasor, Erzurum, Turkey)

INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY, vol.27, no.5, pp.725-744, 2017 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

A Case of Ancient Bladder Stones from Oluz Hoyuk, Amasya, Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF OSTEOARCHAEOLOGY, vol.25, no.6, pp.827-837, 2015 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Hazelnut skin powder: A new brown colored functional ingredient

FOOD RESEARCH INTERNATIONAL, vol.65, pp.291-297, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Arsenic accumulation on the bones in the Early Bronze Age Ikiztepe Population, Turkey

JOURNAL OF ARCHAEOLOGICAL SCIENCE, vol.37, no.5, pp.1033-1041, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

BIOGEOCHEMICAL APPROACHES TO BIOARCHAEOLOGICAL RESEARCH IN TURKEY A Review

JOURNAL OF EASTERN MEDITERRANEAN ARCHAEOLOGY AND HERITAGE STUDIES, vol.8, no.2, pp.174-199, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Investigations of Osteobiography of the Koru Tumulus Skeletons by Elemental Analysis

Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.17, no.3, pp.740-760, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Erken Tunç Çağı İkiztepe Topluluğunda Stronsiyum/Kalsiyum Oranı ile Sütten Kesme Yaşının Belirlenmesi

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, vol.52, no.3, pp.128-140, 2009 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

People of Tepecik Çiftlik and Biocultural Transformation in Neolithic Period

From Bones to Diet: Intrepreting the Dietary Habits of the Past Peoples: An International Workshop, Ankara, Turkey, 16 - 17 March 2016

Stable Isotope Analysis in Byzantine Kovuklukaya Sample and Possible Implications on Diet and Relationship

From Bones to Diet: Interpreting the Dietary Habits of the Past Peoples, Ankara, Turkey, 16 - 17 March 2016

Books & Book Chapters

Acemhöyük’ten Bir İnsan İskeletinde Saptanan Yaralanmaların Adli Antropolojik Açıdan İncelenmesi

in: Samsat’tan Acemhöyük’e Eski Uygarlıkların İzinde Aliye Öztan’a Armağan, Süleyman Özkan, Halime Hüryılmaz, Atila Türker, Editor, Ege Üniversitesi, pp.119-134, 2017

Acemhöyük ten Bir İnsan İskeletinde Saptanan Yaralanmaların Adli Antropolojik Açıdan İncelenmesi

in: Samsat tan Acemhöyük e Eski Uygarlıkların İzinde: Aliye Öztan a Armağan, Süleyman Özkan Halime Hüryılmaz Atila Tğrker, Editor, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, pp.105-119, 2017

Element analizleri ile Erken Tunç Çağı İkiztepe toplumunun yaşadığı ekolojik ortam ve besin kaynaklarının belirlenmesi üzerine bir deneme

in: Türkiye’de Arkeometrinin Ulu Çınarları, Prof. Dr. Ay Melek Özer ve Prof. Dr. Şahinde Demirci’ye Armağan, Kameray Özdemir, Ali Akın Akyol, Editor, Arkeoloji ve Sanat, İstanbul, pp.281-293, 2012