Araştırma Alanları

 • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

 • Kuyruk Kuramı ve Uygulamaları

 • Olasılıklı (Stokastik) Süreçler

 • Doğrusal Olmayan Programlama

 • Doğrusal Programlama

 • Sezgisel Yöntemler

 • Tamsayı ve Karışık Tamsayı Programlama

 • Benzetim

 • Benzetim Optimizasyonu

 • Kesikli Benzetim

 • Sistem Dinamiği

 • Envanter Sistemleri

 • Tesis Yerleşim ve Tasarımı

 • Ağ Tasarımı