Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The moisture content effect on coal cleaning performance of dry separator in different feed rates

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An extraction of copper from recycling plant slag by using falcon concentrator

GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI-MINERAL RESOURCES MANAGEMENT, vol.35, no.1, pp.117-128, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

INFLUENCE OF PARTICLE SIZE AND FEED RATE ON COAL CLEANING IN A DRY SEPARATOR

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, vol.52, no.1, pp.204-213, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Investigation of Using Table Type Air Separators for Coal Cleaning

INTERNATIONAL JOURNAL OF COAL PREPARATION AND UTILIZATION, vol.33, no.1, pp.1-11, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

THE ROLE OF PARTICLE SIZE AND SOLID CONTENTS OF FEED ON MICA-FELDSPAR SEPARATION IN GRAVITY CONCENTRATION

PHYSICOCHEMICAL PROBLEMS OF MINERAL PROCESSING, vol.48, no.2, pp.645-654, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomik Büyümedeki Rolü ve Önemi

YENİ TÜRKİYE, vol.27, no.117, pp.218-227, 2021 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Hidrojen Teknolojisi, Potansiyeli ve Geleceği

MESLEKİ BİLİMLER DERGİSİ, vol.6, pp.106-110, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMEDE PROJE UYGULAMA SÜRECİ

MESLEKİ BİLİÖLER DERGİSİ, vol.6, no.2, pp.142-146, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Altın Oran Kullanılan Tasarımların İnsan Algısı Üzerindeki Etkisi

Mesleki Bilimler Dergisi, vol.5, pp.20-23, 2016 (Other Refereed National Journals)

Effects of operational parameters of spiral concentrator on mica-feldspar separation

TRANSACTIONS OF THE INSTITUTIONS OF MINING AND METALLURGY SECTION C-MINERAL PROCESSING AND EXTRACTIVE METALLURGY, vol.115, no.2, pp.80-84, 2006 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Feldispat Cevherinden Mikanın Spiral Zenginleştirici ile Uzaklaştırılması

Hacettepe Üniversitesi Yerbilimleri Dergisi, pp.81-90, 2004 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endüstriyel Simbiyoz Ve Ülkemiz Enerji Sektöründeki Önemi

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS 2018, 24 - 29 April 2018

Güneş Takip Sistemleri İçin Yazılım Geliştirilmesi

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, IVSS 2018, 24 - 29 April 2018

Artırılmış Gerçeklik ile Mesleki Eğitim Planlaması

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.93-94

Yerçekimi İle Zenginleştirme Metotlarında Şekil Faktörünün Önemi

Uluslararası Mesleki Bilimler Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 October 2017, pp.65-66

Meslek Yüksekokullarında Görev Yapan Akademik Personelin Mevzuat Boşluklarından Doğan Sorunları ve Çözüm Önerileri

Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu (UMYOS 2017), Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 18 - 20 May 2017, pp.41-44

Mesleki Eğitimde Temel ve Teorik Bilginin Önemi

26. Ulusulararası Eğiim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.473-475

Kosova’xxda Mesleki Eğitim ve Kosova - Türkiye İşbirliği

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017, pp.2312-2315

Sanayi Bölgelerinde Meslek Yüksekokulu Kurulurken Yapılması Gerekenler

Uluslararası Meslek Yüksekokulu Sempozyumu (UMYOS 2016), 18 - 20 May 2016, pp.490-493

MESLEK YÜKSEKOKULLARINDA İKİNCİ ÖĞRETİM UYGULAMALARININ İŞLETMELER VE ÖĞRENCİLER AÇISINDAN AVANTAJLARI

5TH INTERNATIONAL VOCATIONAL SCHOOLS SYMPOSIUM, Prizren, Serbia And Montenegro, 18 May - 20 August 2016

The Performance analysis of gravity concentration methods at narrow particle size fractions

International Conference on Engineering and Natural Science (ICENS 2016), saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 24 - 28 May 2016

Books & Book Chapters

Temel Enerji Kaynakları

Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2020