Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekonomik Büyümedeki Rolü ve Önemi


Creative Commons License

Kademli M.

YENİ TÜRKİYE, vol.27, no.117, pp.218-227, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

  • Publication Type: Article / Review
  • Volume: 27 Issue: 117
  • Publication Date: 2021
  • Journal Name: YENİ TÜRKİYE
  • Page Numbers: pp.218-227
  • Hacettepe University Affiliated: Yes

Abstract

  • Enerji tüketim verilerine göre dünyanın en çok enerji tüketen ülkeleri arasında 19. sırada olan ülkemizin, sanayi ve teknoloji alanlarında hızlı bir yükseliş hedeflediği ve bu yönde yatırımları artırdığı bir dönemde, enerji arzında önemli bir artışa ihtiyaç duymakta olduğu ve ilerleyen dönemlerde de daha fazla ihtiyaç duyacağı bir gerçektir. Ancak her geçen gün büyüyen bir ülke olması ve daha fazla enerjiye ihtiyaç duymasına rağmen ülkemiz enerji üretiminde sınırlı kaynaklara sahip olması, enerji kaynaklarının ithalatının artmasına, enerjide dışa bağımlılığa ve ülke milli gelirinin önemli bir kısmının bu ihtiyacın karşılanması için harcanmasına yol açmaktadır. Bu noktada, artan enerji talebi doğrultusunda yerli kaynaklardan enerji üreterek yerli sanayinin dolayısıyla ekonominin ve ülkenin büyümesine destek olunması son derece önemlidir. Bu amaçla, ülkemizin mutlaka enerji alanında dışa bağımlılığı azaltan veya en azından artırmayan yeni ve yerli enerji kaynaklarına yönelmesi kaçınılmazdır. Mevcut enerji kaynakları içerisinde, ülkemiz açısından en önemli yeri, kömür tutmaktadır. Son yıllarda, 24 adet yeni kömür sahası keşfedilmiş olup, ülkemiz linyit rezervleri toplam 10,82 milyar ton artırılmış ve 19,32 milyar tona ulaşmıştır [1]. Ancak, günümüzde iklim değişikliklerinin etkisinin artması ve fosil kaynakların çevreye olan etkileri ile karbon salınım oranlarının sınırlandırılması gerekliliği, temiz ve yenilenebilir enerji kaynaklarının önemini son derece artırmıştır.
  • Her ne kadar ülkemiz petrol ve doğalgaz rezervleri açısından bakıldığında, geniş kaynaklara sahip olmasa da temiz ve yenilenebilir enerji kaynakları açısından önemli avantajlara sahiptir. Ülkemiz su kaynakları (hidro enerji), jeotermal,güneş, biokütle ve hatta dalga enerjisi alanlarında oldukça geniş potansiyele sahiptir. Ayrıca ülkemizin Birleşmiş Milletlerde vermiş olduğu projeksiyonda, sera gazı salınımını %21 azaltacağı belirtilmiştir [2].
  • Dolayısıyla, yakın zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımlar sayesinde enerji alanında dışa bağımlılığın azaltılması, enerji kaynakları ithalatı için ülke dışına çıkan gelirlerin yeni yatırım ihtiyaçlarına harcanması ve bu sayede sürdürülebilir bir kalkınma ve ekonomik büyüme eğilimi yakalaması mümkün olabilecektir.