Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2017 - 2017 Post Doktora

  Eidgenössische Technische Hochschule, Ethz (The Federal Institute Of Technology, Zürich), Institute Of Pharmaceutical Sciences, İsviçre

 • 2010 - 2015 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji, Türkiye

 • 2008 - 2010 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji, Türkiye

 • 2004 - 2008 Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Anti-VEGFR-1 Monoklonal Antikor ile Konjuge Edilmiş Gemsitabin Yüklü Dendrimerlerin Pankreas Kanserine Aktif Hedeflendirilmesi ve İn vitro/İn vivo Olarak Değerlendirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü