Education Information

Education Information

 • 2017 - 2017 Post Doctorate

  Eidgenössische Technische Hochschule, ETHZ (The Federal Institute of Technology, Zürich), Institute Of Pharmaceutical Sciences, Switzerland

 • 2010 - 2015 Doctorate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji, Turkey

 • 2008 - 2010 Postgraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji, Turkey

 • 2004 - 2008 Undergraduate

  Hacettepe University, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, Turkey

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Anti-VEGFR-1 Monoklonal Antikor ile Konjuge Edilmiş Gemsitabin Yüklü Dendrimerlerin Pankreas Kanserine Aktif Hedeflendirilmesi ve İn vitro/İn vivo Olarak Değerlendirilmesi

  Hacettepe Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Eczacılık Teknolojisi Bölümü