Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Causality Between Social Spending and Poverty: Evidence from OECDCountries

22 nd International Conference on Social Sciences, 29 - 30 October 2020 Sustainable Development

The Turkish Economy and the Global Crisis

University of North Florida 2012 International Business Research Conference., United States Of America, 9 - 10 February 2012

Avrasya Ülkelerinde Kurumsal Faktörlerin İktisadi Büyüme Üzerindeki Etkileri

International Conference on Euroasian Economies, 12 - 14 October 2011

Kayıt Dışı Ekonominin Kurumsal Nedenlerinin Analizi

Yönetim ve Ekonomi Bilimleri Konferansı, Turkey, 7 - 08 October 2011

Books & Book Chapters

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE ARAŞTIRMA & GELİŞTİRME HARCAMALARI EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

in: GÜNCEL İKTİSADİ TARTIŞMALAR, Zehra Doğan Çalışkan,Sinem Gözde Ballı, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1, 2021

Does Globalization Affect the Government’s Public Finance? New Evidence From Developing Countries

in: Handbook of Research on Institutional, Economic, and Social Impacts of Globalization and Liberalization, Yılmaz Bayar, Editor, IGI Global, Pennsylvania, pp.1, 2021

Enflasyonun Yoksulluk Üzerine Etkisi: Türkiye Üzerine Bir İnceleme

in: Türkiye Ekonomisinde Ekonomisinde Enflasyon Dinamikleri, Mehmet Songur,Burak Sertkaya, Editor, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, pp.1, 2020

Metrics

Publication

21

Citiation (TrDizin)

1

H-Index (TrDizin)

1

Project

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals