Mali Kurallar ve Teorik Temelleri Üzerine Bir İnceleme


ÇETİN İ.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.17, no.2, pp.53-81, 2017 (Peer-Reviewed Journal)