Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Çocuğun Kişisel Verilerinin Özel Olarak Korunmasının Gerekliliği

II. Uluslararası Kişisel Verileri Koruma Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 17 November 2023

Çocuğun Sosyal Medya Kaynaklı Uğrayabileceği Zararlar ve Bunlara Karşı Çözüm Önerileri

Uluslararası Multidisipliner İnovatif Yaklaşımlar Kongresi, Turkey, 2 - 04 June 2022, pp.74

Türk Medenı̇ Kanunu’na Göre Ergı̇n Olmayan Üvey Çocuğun Evlat Edı̇nı̇lmesı̇nı̇n Özellı̇klerı̇

8. Uluslararası Asos Congress Hukuk Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 June 2022, pp.160

Türk Hukukunda Yardım Nafakası

İstanbul Rumeli Üniversitesi 1. Meslek Yüksekokulu Türk Toplumunda Yardımlaşma ve Dayanışma Kültürü Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 7 - 09 December 2020

Books & Book Chapters

Türk Hukukunda Küçüklerin Evlat Edinilmesinin Şartları

in: Prof. Dr. Ali Naim İnan Anısına Çocuk Hukuku Armağanı, Yıldız Abik, Seher Bağaç İçen, Editor, Filiz, İstanbul, pp.247-286, 2022

Ebeveynlerin Çocuklarına İlişkin Sosyal Medya Paylaşımlarının Çocuğun Kişilik Hakkı Bakımından Değerlendirilmesi ve Çocuğun Korunması

in: Ord. Prof. Dr. Şevket Memedali Bilgişin’in Anısına Armağan, Abuzer Kendigelen, Ahmet Özsoy, Arslan Kaya, İbrahim Çağrı Zengin, M. Halil Çonkar, Editor, On İki Levha, İstanbul, pp.655-677, 2021

Türk ve Roma Hukukunda Alacaklının Temerrüdü Hakkında Karşılaştırmalı Bir İnceleme

in: Prof. Dr. Galip Sermet Akman’a Armağan, Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR, Prof. Dr. Azra ARKAN SERİM, Prof. Dr. Atilla ALTOP, Editor, Filiz, İstanbul, pp.819-837, 2020

Metrics

Publication

20

Citiation (TrDizin)

2

H-Index (TrDizin)

1
UN Sustainable Development Goals