Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Türkçe ve Türk Kültürü Ders Programının 21. Yüzyıl Becerileri Açısından Değerlendirilmesi

Türk Diasporasında Ana Dili ve çift Dillilik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 04 June 2022

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Okuma Stratejileri: Yedi İklim B2 Seviyesi Ders Kitabı Örneği

Uluslararası A. Halûk Dursun Türk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 18 August 2021, pp.33-39

Mülteci Öğrencilere Türkçe Öğreten Öğretmenlerin Motivasyon Düzeylerinin İncelenmesi

7. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 10 September 2021

Mülteci Öğrencilere Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğreten Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algıları

6. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 10 September 2020, pp.187-199

Okul Çağındaki Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Yaşadığı Sorunların Dil Öğrenimi Bağlamında Değerlendirilmesi

6. ULUSLARARASI YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİ KONGRESİ, Sakarya, Turkey, 10 September 2020, pp.117-125

Uluslararası Öğrencilerin Akademik Türkçe Yeterliliklerinin Okurken Yazma Modeli İle Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 2. Öğrenci Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 December 2020

Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Ontolojik Yaklaşıma Göre Örtük Kelime Öğretimi

İstanbul Aydın Üniversitesi 2. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 12 - 14 November 2020

Uluslararası Öğrencilerin Akademik Türkçedeki Yazma Becerilerinin Değerlendirilmesi

İstanbul Aydın Üniversitesi 2. Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 14 November 2020

TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE EĞRETİLEMELERİN KULLANIMI

Uluslararası Türk Kültürü Sempozyumu, Ankara, Turkey, 6 - 08 December 2019, pp.46-47

Türkçenin Yabancı Dil Olarak Uzaktan Farklılaştırılmış Öğretimi Projesindeki Kültürel Unsurların Değerlendirilmesi

Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi 1. Öğrenci Sempozyumu, Ankara, Turkey, 20 May 2019

The İmportance Of Body Language in Teaching Turkish to Foreigners

11. Uluslararası Nitel Araştırmalar Kongresi (Eleventh Internatıonal Congress of Qualitative Inquiry), Urbana-Champaign, United States Of America, 20 - 23 May 2015

Books & Book Chapters

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞININ YURT DIŞINDAKİ TÜRK ÇOCUKLARINA YÖNELİK KURUM VE FAALİYETLERİ

in: Yabancılara Türkçe Öğretimi – Dr. Erol Barın’a Armağan, Çangal, Önder; Başar, Umut, Editor, Nobel, Ankara, pp.257-272, 2022

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Beden Dilinin Önemi

in: Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Yöntem ve Uygulamalar 1, Develi, Hayati; Ateş, Şeref; Çobanoğlu, Şaban; Balcı, Mustafa; Gültekin, İbrahim; Temur, Nezir; Ademi, Rahman; Kurt, Mustafa; Karatay, Halit; Erdem, İlhan; Melanlıoğlu, Deniz; Mert, Osman; Pilav, Salim; Ülker, Mehmet, Editor, Kültür Sanat Yayınevi, Ankara, pp.187-208, 2016

Yabancılara Türkçe Öğretiminde Materyal Geliştirme

in: Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Metodolojisi, Sarıçoban, Arif, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.214-254, 2016

Metrics

Publication

25

Citiation (TrDizin)

2

Project

1