Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 1986 - 1990 Doktora

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr), Türkiye

 • 1983 - 1986 Yüksek Lisans

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

 • 1979 - 1983 Lisans

  Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 1990 Doktora

  Cemalî, Hümâ vü Hümâyûn (Gülşen-i Uşşâk), İnceleme-Tenkitli Metin

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr)

 • 1986 Yüksek Lisans

  Nedîm-i Kadîm Dîvançesi Üzerinde Bir İnceleme

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce