Education Information

Education Information

 • 1986 - 1990 Doctorate

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 1983 - 1986 Postgraduate

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

 • 1979 - 1983 Undergraduate

  Selçuk Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Cemalî, Hümâ vü Hümâyûn (Gülşen-i Uşşâk), İnceleme-Tenkitli Metin

  Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı (Dr)

 • 1986 Postgraduate

  Nedîm-i Kadîm Dîvançesi Üzerinde Bir İnceleme

  Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English